Foto: Peter Mydske, Stortinget
Foto: Peter Mydske, Stortinget

Flertall på Stortinget vil gjøre noe med "et rimelig årsresultat"

Barnehagelovens bestemmelse om at private barnehager kan ha et rimelig årsresultat er på ny blitt tema.

Publisert

I løpet av det siste året har spørsmålet om forbud mot å hente ut fortjeneste fra barnehager to ganger vært oppe til behandling i Stortinget, men uten å få flertall. 

Spørsmålet om økonomiske resultater i private barnehager er kommet på dagsorden etter en serie kritiske artikler i Aftenposten om pengestrømmene i og rundt selskapet Trygge Barnehager AS.

Tallfeste?

- Store kommersielle selskaper tar over stadig mer av barnehage. Det krever nye regler som sikrer oss mot at eierne tar ut verdier ved kreative metoder som lån, salg og internprising i konsernene, sier Aps utdanningspolitiske talsperson Martin Henriksen til Aftenposten.

Hans Fredrik Grøvan (KrF) vil se på formuleringen "rimelig årsresultat" på nytt:

- Kanskje vi må stramme den inn eller tallfeste den. Dette vil vi vurdere når vi har fakta på bordet fra departementet, sier Grøvan til Aftenposten.

Forbud

SV-leder Audun Lysbakken og Rødt-leder Bjørnar Moxnes gir begge uttrykk for at "et rimelig årsresultat" er vanskelig å tolke og kontrollere. Begge vil ha forbud mot å ta ut fortjeneste på barnehager.

- Det er en gummistrikk det er umulig for kommunene å etterleve. Derfor må bestemmelsen vekk, sier Moxnes til Aftenposten.

I mai i fjor og i februar i år klarte SV ikke å få flertall for et forslag om å forby privat fortjeneste innen barnehagesektoren.

Tar en gjennomgang

I høst varslet regjeringen en gjennomgang av de økonomiske reguleringene av private barnehager.

- Vi må sjekke om lovens formulering er tilpasset den nye virkeligheten med store barnehagekonserner, sier statssekretær Rikke Høistad Sjøberg (H) i Kunnskapsdepartementet til Aftenposten.

Mer enn 900 millioner

Trygge Barnehager AS er en stor utbygger av barnehager og står dessuten som eier og driver av nærmere 200 FUS-barnehager. Aftenposten  skrev i forrige uke at eierne har tatt mer enn 900 millioner kroner ut av barnehageselskapet og investert dem i annen virksomhet.

Eierne selv hevder at pengene ikke er tatt ut, men at de gjennom de omtalte investeringene forvaltes på en måte som skal gi trygghet for god drift i vanskelige tider.

Rødts Bjørnar Moxnes har stilt kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) et skriftlig spørsmål i forbindelse med Aftenpostens artikler om Trygge Barnehager AS:

"Mener regjeringens det er å anse som «rimelig» at et selskap kan hente ut 926,4 millioner fra barnehagene til andre formål og at Trygge Barnehager AS dermed handler innenfor lovverkets intensjoner?"

Svaret er ennå ikke klart.

Powered by Labrador CMS