Full bemanning i hele barnehagens åpningstid i de kommunale barnehagene i Lillestrøm vil koste 121 millioner kroner.

Politikerne vil ha full bemanning i hele barnehagens åpningstid

Et forslag om full bemanning i hele barnehagens åpningstid er nå til politisk behandling i Lillestrøm kommune.

Publisert

Som barnehage.no tidligere har omtalt, har kommunen store utfordringer med å rekruttere barnehagelærere. Ifølge statistikk fra Udir har i alt 21 av 27 kommunale barnehager dispensasjon fra utdanningskravet i henhold til pedagognormen.

Like før jul i fjor, etter et forslag fra MDG, Ap, SV og Rødt, ble kommunedirektøren bedt om å legge fram en sak som «...belyser mulighetene og konsekvensene ved at bemanningsnormen i alle barnehager oppfylles i hele åpningstiden.»

Nå er utredningen klar, og saken var nylig oppe til diskusjon i formannskapet. Onsdag denne uken skal saken behandles i kommunestyret.

Ifølge utredningen utgjør grunnbemanningen i de kommunale barnehagene i Lillestrøm per januar i år 551 årsverk. Siden det er en differens på 2,5 timer om dagen mellom barnehagenes åpningstid og ansattes arbeidstid, vil grunnbemanningen måtte økes med rundt 184 årsverk i de kommunale barnehagene, til en kostnad på 121 millioner kroner. Det vil også øke tilskuddene til de private barnehagene med 119 millioner kroner to år etter.

Les hele utredningen her.

– Et budsjettspørsmål

Saksframlegget viser til erfaringer fra prosjekter med styrket bemanning i andre kommuner, som Stavanger og Tønsberg, og peker på forskning som viser at høy voksentetthet har klar sammenheng med kvaliteten på barnehagetilbudet.

Noe Eline Stangeland (MDG) hadde merket seg.

– Ikke overraskende viser utredningen at å ha full bemanning i hele barnehagens åpningstid er utelukkende positivt. Ikke bare for barna, men også for de ansatte, og med tanke på rekruttering og å få ned sykefraværet. Men det koster selvsagt penger, sa hun i formannskapet.

Nettopp økonomi var sentralt i diskusjonen, og politikerne var stort sett samstemte i at saken må tas med når neste års kommunebudsjett skal meisles ut.

– Arbeiderpartiet er enige i at vi skal ha best mulig bemanning i barnehagene våre, og sånn sett er vi enige med forslaget fra MDG. Men når det kommer til finansiering av dette, er dette et budsjettspørsmål. Derfor stemmer vi mot nå, og ønsker å løfte problemstillingen når budsjettarbeidet starter, uttalte Yngve Teigen.

Høyres Kjartan Berland delte Aps mening om akkurat det.

– Jeg tror det er stor enighet om det som går på bemanningsnorm, og at man skal sikre det i det totale barnehagetilbudet, og Høyre mener dette er noe vi skal jobbe mot. Det handler også om å rekruttere og beholde viktig kompetanse i barnehagene. Høyre vil fortsatt være positiv til å få dette bedre til, men det er et budsjettspørsmål. Jeg synes utredningen gir et godt bilde av hvilke utfordringer som finnes og hva andre kommuner har gjort.

Rekrutteringsfortrinn

Utredningen peker blant annet på at en «satsing på full bemanningsnorm i hele barnehagens åpningstid vil kunne gi Lillestrømbarnehagene et rekrutteringsfortrinn i forhold til andre nærliggende kommuner. Det er også grunn til å anta at full bemanningsnorm i hele åpningstiden vil kunne tiltrekke flere høyt kvalifiserte søkere.»

– At kommunen må se på en større bemanning, det er jeg ikke i tvil om, og at man ser det i sammenheng med å rekruttere og beholde pedagoger, og at man har et miljø som gjør det attraktivt å jobbe i kommunen, kommenterte Lisbeth Gamre Skulstad (Krf).

Hun påpekte også at partiet, både nasjonalt og lokalt, er veldig for å øke bemanningen.

– Det var i vår tid som regjeringsparti at vi tok opp saken med en bemanningsnorm. I vår kommune er det en kjernesak for meg, også dette med språkpedagoger i barnehagene som vil bidra til å løfte bemanningen, sa hun, og fortsatte:

– Når det er sagt så tror jeg også så klart dette er et budsjettspørsmål. Jeg ser at vi har ikke de midlene i dag, men er avhengige av større statlige overføringer.

Avhengig av staten

Venstres Boye Bjerkholt var klar på at hans parti vil prioritere full bemanning når det nærmer seg budsjettbehandling.

– Når det gjelder en så stor kostnad, så er vårt utgangspunkt at vi er for, men det må komme midler fra staten for å få til et slikt løft. Det klarer ikke Lillestrøm kommune alene. Så vi er for bemanningsnorm, og vil komme tilbake til hva vi kan få til i budsjett lokalt. Vi vil også jobbe på andre nivåer for å få økt statlige tilskudd til å få til et slikt løft, konkluderte han.

Powered by Labrador CMS