Stortinget sendte en klar bestilling til regjeringen. Her er det Hans Fredrik Grøvan (KrF) som er på talerstolen.
Stortinget sendte en klar bestilling til regjeringen. Her er det Hans Fredrik Grøvan (KrF) som er på talerstolen.

Politiattester: Enstemmig storting med klar melding til regjeringen

Stortinget kom med en klar bestilling til regjeringen om at de må komme med forslag om regelendringer slik at politiattester viser mer informasjon enn i dag.

Publisert Sist oppdatert

Det kom neppe som noen overraskelse at Stortinget vedtok følgende anmodningsvedtak:

«Stortinget ber regjeringen om å fremme forslag om nødvendige regelendringer, slik at politiattesten gir et fullstendig bilde av søkeren og viser alle relevante lovbrudd i de tilfeller som gjelder ansettelsesforhold i skole, barnehage eller andre steder der kontakt med barn utgjør en viktig del av stillingen.»

I forrige uke var det nemlig en enstemmig utdannings- og forskningskomité som støttet representantforslaget til fremskrittspartipolitikerne Hanne Dyveke Søttar, Kari Kjønaas Kjos, Silje Hjemdal og Roy Steffensen.

- Det har vært bemerkelsesverdig lett å være saksordfører. For en gangs skyld er utdanningspolitikerne på Stortinget enige. Det føles godt å stå sammen for å gi bedre beskyttelse for alle barn i barnehage og skole, sa saksordfører Mona Fagerås (SV) fra Stortingets talerstol.

Ikke alt kommer fram

For som barnehage.no tidligere har skrevet, er det slik at en del lovbrudd ikke vil fremkomme på attesten. For eksempel vil en slik attest ikke inneholde informasjon om personen er dømt for kroppsskade mot et barn, med mindre den er betegnet som «grov». Med andre ord finnes det straffbare forhold som ikke står på barneomsorgsattesten, som det vil være interessant for arbeidsgiveren å kjenne til.

LES OGSÅ: Vil tette hull i regelverket om politiattester: – Marsjordre til regjeringen

Også Frp-politiker Silje Hjemdal var godt fornøyd.

– Det er gledelig at alle kan være enig, sa hun, og fortsatte:

– Jeg er stolt over at Stortinget sender en krystallklar bestilling til regjeringen. Som barnas stortingsrepresentant er det viktig for meg å understreke at dette er en seier for barna våre, sa hun.

Sovepute

Hans Fredrik Grøvan (KrF) var tydelig på at en politiattest ikke måtte bli en sovepute.

– Det er ikke en garanti for at man som arbeidsgiver kan senke garden. Alle må ha gode rutiner for oppfølging, sa han.

Kunnskapsminister Guri Melby var klar på at alle barn og elever skal ha en trygg og god hverdag.

– Kravet om politiattest er viktig for å sikre det, men i liket med siste taler (Grøvan, journ. anm.) vil jeg vektlegge at politiattest er ett av flere tiltak. En ren politiattest er ikke en garanti for at personen er egnet til å jobbe i barnehage eller skole, sa hun.

Barnas verneombud

Statsrådens uttalelse om at politiattest bare var ett av flere tiltak, fikk Silje Hjemdal til å innta talerstolen igjen. Hun viste til at regjeringen hadde valgt å fjerne støtten til «barnas verneombud» i statsbudsjettet, som Fremskrittspartiet fikk inn i årets reviderte budsjett, og ba statsråden utdype hvilke andre konkrete forslag hun ville ta tak i for å trygge barna.

Melby svarte at hun ville gå så langt som å erkjenne at hun var glad for at man fikk gjennomslag for støtte til Barnas Verneombud i forbindelse med forhandlingene om det reviderte budsjettet, men at man ikke klarte å videreføre alt.

– Jeg håper likevel det kommer mye positivt ut av det prosjektet, sa Melby

– Er det da riktig forstått at statsråden vil legge inn et godt ord i forhandlingene med Fremskrittspartiet for at vi skal å få gjennomslag for ti millioner kroner til Barnas verneombud, ville Hjemdal vite.

Til det svarte Melby at budsjettarbeidet nå var opp til finanskomiteen.

– Og jeg håper at Fremskrittspartiet har løftet det høyt opp på sin prioriteringsliste, og sørger for å kjempe med nebb og klør for å få det igjennom.

Powered by Labrador CMS