Randi og Hans Jacob Sundby er eiere av Læringsverkstedet, og reagerer på regjeringens forslag om å kutte i pensjonstilskuddet. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.
Randi og Hans Jacob Sundby er eiere av Læringsverkstedet, og reagerer på regjeringens forslag om å kutte i pensjonstilskuddet. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.

– Hvorfor skal man straffe barna som går i kjedebarnehager?

Kuttet i pensjonstilskudd fra 13 til 11 prosent vil alene gi et inntektstap for Læringsverkstedet på 50 millioner kroner til neste år.

Publisert Sist oppdatert

Kjeden drifter 240 barnehager i Norge.

- Det kommer til å gå ut over kvaliteten, sier Hans Jacob Sundby, som eier Læringsverkstedet sammen med kona Randi.

- Hva vil det innebære for Læringsverkstedet, helt konkret?

- Vi tror at resultatene blir så lave at dette vil få store konsekvenser for en langsiktig kvalitetsutvikling i sektoren, og at dette vil gå ut over Læringsverkstedets evne til å utvikle kvalitet, byggvedlikehold og utvikling av ansatte. For oss er det uforståelig - tror regjeringen at kvaliteten skal bli bedre i private barnehager ved å gi oss mindre penger?

- Vi har ikke gått inn i materien på detaljnivå ennå. Nå må vi sette oss ned og finne ut hva dette betyr på lang sikt, supplerer daglig leder Trude Sydtangen, som samtidig anslår at antall Læringsverkstedet-barnehager med underskudd vil doble seg med dette forslaget.

- Regjeringen slår fast at dere får mer penger til pensjon enn dere bruker?

Økonomi i private barnehager

Privat barnehagesektor (inkludert familiebarnehager) hadde i 2018 et overskudd på cirka 3,4 prosent.

De ordinære private barnehagene hadde i gjennomsnitt et overskudd på 2,5 prosent (median 2,2 prosent).

Samlet utbytte for private, ordinære barnehager i 2018 tilsvarte 0,14 prosent av driftsinntektene.

Kilde: Barnehagemonitor

- Det er jo bevist i flere rapporter at det er en påstand som ikke stemmer. Regjeringen er nødt til å forholde seg til realitetene. Samtidig - som også PBL har løftet fram igjen og igjen - kan man ikke ta ut et element uten å se på helheten i tilskuddssystemet, sier Sundby.

Skjermer de enkeltstående

I regjeringens forslag ligger reduksjonen fra 13 til 11 prosent inne for barnehagekjedene allerede fra 2021. Samtidig bruker de 130 millioner kroner på å skjerme de enkeltstående barnehagene gjennom en overgangsordning.

– Vi vet at enkeltstående og ofte små barnehager har mindre økonomisk handlingsrom. Endringen i pensjonstilskuddet kan bli mer krevende for disse enn for de som hører med i en kjede. Derfor vil vi skjerme disse i 2021, og legge opp til en toårig overgangsordning med gradvis nedtrapping av pensjonspåslaget, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby i en pressemelding.

– Det er jo en erkjennelse fra regjeringen på at de private barnehagene får for lite penger. Kjedene forholder seg til nøyaktig det samme tilskuddsnivået, de samme normene for bemanning, det samme regelverket. Vi har det samme kostnadsnivået som de enkeltstående barnehagene. Hvorfor skal man da straffe de barna som går i en privat kjedebarnehage? Kjedene med sine ressurser er et lokomotiv i kvalitetsutviklingen, sier Hans Jacob Sundby.

Han peker på at kuttet vil ramme ramme en stor prosentandel av barna i de private barnehagene i 2021 - og hundre prosent av barna først om to år.

- Dette bryter med det norske prinsippet om likebehandling av barn.

De enkeltstående barnehagene vil ifølge forslaget fra regjeringen få en toårig overgangsordning: Med 13 prosent i 2021 og 12 prosent i 2022, før også de er nede på 11 prosent i 2023.

- På toppen av alt annet

Også på kontorene til Espira ble nyheten møtt med skuffelse i dag.

- Mange private barnehager, også flere av våre, går med underskudd allerede, så det er klart: Dette er en alvorlig situasjon. Kuttet i pensjonstilskudd kommer på toppen av alt annet som har gått feil vei med tanke på den økonomiske situasjonen til de private barnehagene de siste årene, blant annet en ikke-finansiert bemanningsnorm sier Jens Schei Hansen, kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i Espira.

Kommunikasjons- og organisasjonsdirektør Jens Schei Hansen i Espira er skuffet over at regjeringen ikke ser på hele finansieringsordningen under ett.
Kommunikasjons- og organisasjonsdirektør Jens Schei Hansen i Espira er skuffet over at regjeringen ikke ser på hele finansieringsordningen under ett.

Kjeden driver i alt 105 barnehager i Norge.

Hansen sier han så langt ikke vet helt konkret hva kuttet til innebære, og hva det kommer til å gå ut over på sikt.

- Men det er klart vi er skuffet. Vi har sagt hele veien, både i forarbeidet og i høringer knyttet til det kommende lovforslaget, at man må se på hele finansieringsordningen under ett. Ikke bare flikke på enkeltelementer.

Han er klar på at måten regjeringen har lagt fram regnestykket rundt pensjon ikke er riktig.

- PBL og vi andre har gang på gang påpekt at pensjonstilskuddet må sees i sammenheng med kapitaltilskudd og øvrige elementer i finansieringsordningen. Men politikerne har ikke tatt innspillene fra sektoren på alvor.

- Hva tenker du om overgangsordningen for de enkeltstående barnehagene?

- Vi stiller oss uforstående til at det ikke er en overgangsordning for alle de private barnehagene. Private barnehager er underlagt de samme rammevilkårene i den kommunen de befinner seg i. Dette vil ramme like hardt uansett om barnehagen er med i en kjede eller ikke.

- Alvorlige konsekvenser

Kristin Voldsnes er direktør i Norlandia-barnehagene, som teller rundt 60 barnehager i Norge. Hun sier i likhet med sine kolleger at et eventuelt kutt vil ha alvorlige konsekvenser.

- Vi speiler de nasjonale tallene for private barnehager som går med underskudd, og dette kuttet vil ha alvorlige konsekvenser for oss som for andre private barnehager. Hvis dette blir vedtatt må vi i likhet med sektoren kutte i kostnader på vedlikehold, investeringer, kvalitets- og utviklingsarbeid, sier hun.

Kristin Voldsnes er direktør i Norlandia Barnehagene. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.
Kristin Voldsnes er direktør i Norlandia Barnehagene. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.

- Men, regjeringen slår med dette fast at dere får mer enn dere bruker på pensjon. Stemmer det?

- Det er skuffende at regjeringen ikke er klar over at pensjonspåslaget aldri var tenkt å skulle dekke pensjonskostnadene krone for krone. I sin tid skulle en eventuell overkompensasjon sees i sammenheng med underkompensasjon knyttet til kapitaltilskuddet. Samtidig har regjeringen innført en pedagog- og bemanningsnorm som vi ikke har sett den fulle økonomiske effekten av. Regjeringen er positivt innstilt til private barnehager, men i praktisk politikk ivrer de for fortsatt reguleringer som på sikt vil regulerer vekk private barnehager.

- Hva tenker du om at det blir en overgangsordning for enkeltstående barnehager, mens dette vil gjelde for dere allerede fra neste år?

- Dette er en urimelig forskjellsbehandling av barn og barnehager, som også må undersøkes nærmere, sier Voldsnes.

Powered by Labrador CMS