Statsråd Jan Tore Sanner og resten av kunnskapsdepartementet er i gang med å se på ny barnehagelov. En del av dette går på en mulig reduksjon i pensjonssjablongen. Bildet er fra hastemøtet mellom statsråden og Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Delta og PBL, hvor det varslede pensjonskuttet var tema.
Statsråd Jan Tore Sanner og resten av kunnskapsdepartementet er i gang med å se på ny barnehagelov. En del av dette går på en mulig reduksjon i pensjonssjablongen. Bildet er fra hastemøtet mellom statsråden og Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Delta og PBL, hvor det varslede pensjonskuttet var tema.

Varslet pensjonskutt: Dette kan være konsekvensene for barnehagene

Regjeringen vurderer å kutte i pensjonstilskuddet til de private barnehagene. Her er konsekvensene.

Publisert Sist oppdatert

I høringsnotatet til den nye barnehageloven går det fram at departementet mener at private barnehager ikke bør få langt mer i tilskudd til pensjoner enn det som faktisk brukes på pensjoner til de ansatte. Departementet slår fast at dette ikke er en effektiv bruk av fellesskapets midler.

– Departementet mener derfor at tilskuddet til pensjoner bør nedjusteres, slik at det i større grad gjenspeiler pensjonsutgiftene i de private barnehagene, heter det i høringsnotatet.

I høringsnotatet la departementet til grunn beregninger som Telemarksforskning hadde gjort.

LES OGSÅ:  Ny rapport mener barnehager har fått for mye i tilskudd

 Der ble det lagt til grunn at private barnehager har gjennomsnittlige pensjonskostnader på 7,7 prosent.

Barnehage.no kan i dag presentere hvor mye lavere tilskudd barnehagene i kommunene kan få som følge av en nedjustering i pensjonssjablongen. Dette er noe som vurderes i forbindelse med den nye barnehageloven. Hele oversikten kan du se nederst i saken.

LES OGSÅ: Ny pensjonsrapport: – Departementet tar feil om pensjon i private barnehager

LES OGSÅ: Frykter for pensjonskutt. Ba om hastemøte med statsråden

Oversikten viser konsekvensene ved nedjustering av pensjonssjablongen fra dagens 13 prosent, til henholdsvis 11 og 9 prosent.

Ved en reduksjon til ni prosent, vil den totale redaksjonen i tilskudd til private barnehager være 726 millioner kroner. I snitt utgjør dette 303.813 kroner per barnehage.

Skulle pensjonssjablongen reduseres til elleve prosent, vil dette føre til en total reduksjon på 363 millioner kroner. Noe som da i snitt vil utgjøre 151.907 kroner per barnehage.

Powered by Labrador CMS