Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Delta og PBL møtte statsråd Jan Tore Sanner onsdag morgen.
Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Delta og PBL møtte statsråd Jan Tore Sanner onsdag morgen.

Frykter for pensjonskutt. Ba om hastemøte med statsråden

Regjeringen vurderer å kutte i pensjonstilskuddet til private barnehager. Onsdag møtte fagforeningene og PBL statsråd Jan Tore Sanner.

Publisert Sist oppdatert

Det var en delegasjon fra Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Delta og PBL som møtte hos statsråd Jan Tore Sanner. Med felles budskap ønsket de å få fram konsekvensene av den varslede nedjusteringen i pensjonstilskuddet til private barnehager.

– Jeg oppfattet det som at det var en lydhør statsråd som var oppdatert på området, sier Trond Ellefsen, første nestleder i Delta.

– Det var et veldig bra møte. Sammen med Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta la vi fram den nye pensjonsavtalen i sektoren. Den syns jeg kunnskapsministeren tok på alvor, og han presiserte at de enda ikke hadde tatt noen avgjørelse i den potensielle nedgangen i pensjonstilskuddet, sier viseadministrerende direktør i PBL, Jørn-Tommy Schjelderup.

– Bør nedjusteres

For pensjonstilskuddet har vært et hett tema i forbindelse med regjeringens arbeid med den nye barnehageloven.

I høringsutkastet går det fram at departementet mener at private barnehager ikke bør få langt mer i tilskudd til pensjoner enn det som faktisk brukes på pensjoner til de ansatte. Departementet slår fast at dette ikke er en effektiv bruk av fellesskapets midler.

– Departementet mener derfor at tilskuddet til pensjoner bør nedjusteres, slik at det i større grad gjenspeiler pensjonsutgiftene i de private barnehagene, heter det i høringsnotatet.

I høringsnotatet la departementet til grunn beregninger som Telemarksforskning hadde gjort.

Der ble det lagt til grunn at private barnehager har gjennomsnittlige pensjonskostnader på 7,7 prosent.

Ny rapport

Det fikk alarmklokkene til å gå i den private delen av barnehagesektoren. PBL ettergikk tallmaterialet som lå til grunn, og bestilte en ny rapport fra aktuarfirmaet Lillevold & Partnes. Der ble det konkludert med at de reelle pensjonskostnadene i et representativt utvalg på 255 PBL-barnehager var på 10,7 prosent, pluss kostnader til AFP.  

Beregninger PBL har gjort viser at en gjennomsnittlig reduksjon i tilskuddet til en privat barnehage vil være på 303.813 kroner, hvis pensjonssjablongen som benyttes i beregningen settes ned fra dagens 13 prosent til 9 prosent.

LES OGSÅ: Ny pensjonsrapport: – Departementet tar feil om pensjon i private barnehager

Jørn-Tommy Schjelderup er klar på at et eventuelt kutt i pensjonstilskudd vil være en veldig alvorlig situasjon.

– Et flatt kutt vil ramme alle private barnehager, uavhengig om de går i overskudd, i null, eller i minus. I de to siste kategoriene vil det ramme veldig hardt.  Hvis man ønsket å se på pensjon, må man ta alle elementer med i en utredning og også se på kapitaltilskudd og  driftstilskuddet. Men statsråden var klar på at de ikke har konkludert, sier Schjelderup, og fortsetter:

– Det som ligger i høringsnotatet er basert på en rapport fra Telemarksforskning som de selv må ha konkludert med er mangelfull siden de har bestilt en ny rapport fra BDO. Vi håper at de ser fornuftig på saken og lar kutt i pensjon ligge. Vi har ingen garanti for at de gjør det, men vi har fått fram fakta i saken og lagt det fram for statsråden i dag, og de har bedt om mer detaljinformasjon knyttet til den nye pensjonsavtalen i sektoren.

 

Står sammen

Trond Ellefsen i Delta (til høyre) var blant dem som møtte statsråden.
Trond Ellefsen i Delta (til høyre) var blant dem som møtte statsråden.

Fagforeningene og PBL gikk sammen for å be om et hastemøte med statsråden. 

Det var i forhandlingene om ny pensjonsavtale for ansatte i PBL-barnehagene at partene også ble enige om sammen å jobbe politisk mot kutt i pensjonstilskuddene.

«Partene er enige om at vi i fellesskap skal påvirke regjering og Stortinget til å unnlate avkorting i pensjonstilskuddet i dagens tilskuddsmodell, uten at det samtidig gjøres en helhetlig gjennomgang, hvor også øvrige tilskuddselementer sees på», heter det i protokollen.

- Vi fikk på plass en god og framtidsrettet pensjonsordning i år, og nå må vi sikre at pensjonsordningen blir finansiert, sier Trond Ellefsen, første nestleder i Delta.

Powered by Labrador CMS