Anne Green Nilsen (Fagforbundet), Anne Lindboe (PBL), Trond Ellefsen (Delta) og Terje Skyvulstad (Utdanningsforbundet) har skrevet under en prosessavtale som legger føringer for veien videre mot en ny og bærekraftig pensjonsordning.
Anne Green Nilsen (Fagforbundet), Anne Lindboe (PBL), Trond Ellefsen (Delta) og Terje Skyvulstad (Utdanningsforbundet) har skrevet under en prosessavtale som legger føringer for veien videre mot en ny og bærekraftig pensjonsordning.

Nye forhandlinger: Partene er enige om å bli enige om pensjon

I dag ble PBL, Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta enige om veien videre for å lande en ny pensjonsordning for PBL-området under mellomoppgjøret 2019.

Publisert

Det skriver PBL (Private barnehagers landsforbund) på sine hjemmesider. 

18. august startet forhandlingene mellom de om lag 27.500 ansatte i 1.750 medlemsbarnehager i PBL og deres tre fagforbund i Oslo. I løpet av de to første forhandlingsdagene var målet å komme til enighet om lønn, pensjon og øvrige bestemmelser i hoved- og hovedtariffavtalen for PBL-området. 

Det ble de ikke; ut over at de ble enige om å ta pause fram til 10. september.

I neste runde ble partene enige om hovedrammene for lønnsoppgjøret, men ikke pensjon. 

– Store endringer i pensjonsordninger tar det tid å bli enige om. Her har vi fortsatt et stykke arbeid å gjøre, sa Utdanningsforbundets forhandlingsleder Terje Skyvulstad til utdanningsforbundet.no i den forbindelse.

I dag møttes partene på nytt, og kom et stykke videre på veien mot en løsning. Partene har skrevet under en prosessavtale som vil styre det videre arbeidet.

Avtalen legger klare føringer om hva den nye pensjonsavtalen skal inneholde, og gir også partene en stram tidsplan for enighet innen mellomoppgjøret til våren. Målet er at en ny ordning trer i kraft samtidig som den nye pensjonen i offentlig sektor, altså 1. januar 2020, skriver PBL på sine hjemmesider. 

–  Det har vært jobbet i mange år med å få på plass en ny pensjonsordning. Derfor er det veldig gledelig å konstatere at vi aldri før har vært så nær ved å kunne komme til enighet som vi er nå. Dette er resultatet av retningsvalget vi gjorde under hovedoppgjøret da vi i samarbeid med lederne for forbundene tok ansvar for den videre prosessen og framdriften i pensjonsspørsmålet, sier administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe.

FAKTA Dette er PBL, Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta enige om

Barnehagepensjonen skal bygge på følgende:

  • Alle år i jobb skal gi alderspensjonsopptjening, og pensjonsutbetalingene skal være livsvarige.
  • Opptjening skal skje «fra første krone», og være kjønnsnøytral.
  • Pensjon skal kunne tas ut fleksibelt, p.t fra fylte 62 år, og skal kunne kombineres med arbeidsinntekt.
  • Barnehagepensjonen skal kunne innføres fra 01.01.2020.

Føringer for prosessen videre:

Partene er etter forhandlingene enige om mange av de viktigste prinsippene for den nye PBL-pensjonen:

  • Alderspensjonselementet skal reguleres med avkastning, både i opptjenings- og utbetalingstiden.
  • Dagens AFP skal gradvis tilpasses nivåene i ny AFP i offentlig og privat sektor ved å gi et pensjonstillegg på toppen av ordinær alderspensjon.
  • Uføreytelser og barnepensjon videreføres som i dagens HTA.
  • Ektefelle- og samboerpensjon søkes erstattet med en økning i gruppelivsforsikringen.
  • Partene skal videreutvikle seniortiltak i PBL-området. Det skal blant annet ses på innretning av ordningen, uttakstidspunkt i forhold til prinsipp om levealdersjustering, og omfang.
Powered by Labrador CMS