Det haster med å gjøre tiltak for å kompensere barnehagene for galopperende kostnader, er budskapet fra PBL.
Det haster med å gjøre tiltak for å kompensere barnehagene for galopperende kostnader, er budskapet fra PBL.

Ber kommunene ta grep: – Mange kan rett og slett ikke vente

Mer enn 200 kommuner har nå fått brev der de oppfordres til å beregne nye tilskudd til private barnehager for 2023, som følge av økt lønns- og prisvekst.

Publisert Sist oppdatert

Anslaget som lå til grunn da den ordinære tilskuddsberegningen ble gjort i fjor høst, har vist seg å være langt unna fasiten. Noe som ga seg utslag i betydelige justeringer i rammeoverføringene til kommunene da revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram i vår.

Men det er ingen automatikk i at private barnehager får den samme håndsrekningen inneværende år.

– Regjeringen har vært krystallklar på at økt lønns- og prisvekst ikke skal gå på bekostning av viktige velferdstjenester. Derfor har de tilført kommunene flere milliarder kroner ekstra. Private barnehager har også krav på å få dette kompensert, men tilskuddssystemet sikrer dem ikke pengene før neste år. Med den økonomiske situasjonen vi har i dag, kan mange barnehager rett og slett ikke vente så lenge, sier administrerende direktør i PBL (Private Barnehagers Landsforbund), Jørn-Tommy Schjelderup, i en artikkel på arbeidsgiver- og interesseorganisasjonens nettsider.

Store summer

PBL har beregnet at samlet driftstilskudd til private barnehager ville vært 780 millioner kroner høyere i 2023 dersom riktig lønns- og prisvekst hadde vært lagt til grunn. Organisasjonen henvender seg nå til hver enkelt kommune med PBL-barnehager, for å be om at tilskuddene etterjusteres nå.

Jørn-Tommy Schjelderup er administrerende direktør i PBL (Private Barnehagers Landsforbund).
Administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup.

I brevet som er sendt ut, står blant annet:

«PBL ber kommunene se vår anmodning i sammenheng med at private barnehager leverer en viktig velferdstjeneste til 130.000 barn, og også i sammenheng med en rekordsvak økonomi i private barnehager»

– Vi er alvorlig bekymret for at nok en faktor svekker økonomien til private barnehager. Fra før går fire av ti med underskudd. Rapporter fra medlemmene indikerer at situasjonen har forverret seg ytterligere i år, sier Schjelderup.

214 kommuner

Det er ikke første gang temaet blir forsøkt satt på dagsorden. I et innspill til revidert nasjonalbudsjett i vår, ba PBL Stortinget og regjeringen sørge for at kommunene gjorde etterjusteringer i tilskuddssatsene.

Det har ennå ikke skjedd, og nå sier Schjelderup at det haster å gjøre tiltak for å kompensere barnehagene for galopperende kostnader.

– Det er ressurskrevende for PBL å ta dialogen med 214 kommuner for at private barnehager skal få tilskudd som sette dem i stand til å møte økte kostnader. Dette kunne regjeringen løst med en felles oppfordring til kommunene. Regjeringen har kuttet kraftig i inntektene til private barnehager, og de er fullstendig klar over finansieringssystemets svakheter. En felles oppfordring til kommunene ville vært en enkel sak å få på plass, mener han.

Powered by Labrador CMS