Marit Knutsdatter Strand (Sp) er skuffet over regjeringens måte å angripe utfordringene i barnehagesektoren.
Marit Knutsdatter Strand (Sp) er skuffet over regjeringens måte å angripe utfordringene i barnehagesektoren.

– Det er krevende for oss i Stortinget å gjøre gode lovendringer når vi aldri får helheten

Kunnskapsministeren har varslet at de gjenstående endringene i barnehageloven vil bli lagt fram i løpet av våren. Det får opposisjonen til å reagere.

Publisert Sist oppdatert

– Det er direkte skadelig at man får en så stykkevis og delt behandling av ting.

Det sier Torstein Tvedt Solberg (Ap) til barnehage.no om at regjeringen ennå ikke har lagt fram sitt forslag til endringer i barnehageloven.

– Man har gjort en minimal endring i loven i vår. Og nå i statsbudsjettet legger man opp til en forskriftsendring på pensjon. Det at man ser på ting stykkevis er skadelig for en sektor som fortjener å bli sett på helhetlig, sier han.

Marit Knutsdatter Strand (Sp) er enig.

– Vi trenger en full gjennomgang av systemet. Når det nå legges fram stykkevis og delt, blir det uforutsigbart for barnehagene, og det er krevende for oss i Stortinget å gjøre gode lovendringer når vi aldri får helheten, sier hun.

Torstein Tvedt Solberg (Ap).
Torstein Tvedt Solberg (Ap).

Dårlige unnskyldninger

Tvedt Solberg er klar på at hele saken om lovendringer har vært teppebombet med dårlige unnskyldninger fra regjeringens side.

– Sanner trengte tid til utredning, så har det vært statsrådsbytter, og så korona. Unnskyldningene blir bare tynnere og tynnere. Det som er alvorlig, er at når dette drar ut i tid, så fortsetter den gamle loven å leve. Til og med Sanner kalte den gamle loven i sin tid for utdatert.

Knutsdatter Strand (Sp) er skuffet over regjeringens måte å angripe utfordringene i sektoren på.

– Det er en fremstilling av barnehagesektoren som er veldig polarisert. Senterpartiet mener at vi må ha et større fokus på barnehagedekningen og barnehagetilbudet vi har i hele landet. Det har ikke regjeringen evnet til å ta inn over seg i måten de har arbeidet med barnehageloven på.

Nytt forslag

En annen som reagerer, er Bjørnar Moxnes (R).

– Melby smykker seg med at regjeringa ser problemet, og det er bra. Men det har altså gått to og et halvt år fra de sa at regelverket var utdatert og vi venter fortsatt på at det kommer konkrete forslag, sa han under en interpellasjonsdebatt tidligere i uka.

Torsdag la han også fram en representantforslag, med tittelen: «Barnehager for barna, ikke eiendomsspekulasjon». Forslaget går blant annet ut på at Rødt ønsker at Stortinget skal be regjeringen om å legge fram et helhetlig forslag til endringer i barnehageloven, som sikrer at all statsstøtte og foreldrebetaling til barnehage kommer barna til gode.

Bjørnar Moxnes har kommet med et representantforslag.
Bjørnar Moxnes har kommet med et representantforslag.

Til barnehage.no utdyper han:

- Regjeringa er årevis på overtid med å gjøre de nødvendige endringene for å hindre at milliarder av kroner forsvinner ut av barnehagesektoren, sier han, og forsetter:

- Barnehager må gjøres profittfri, sånn at alle pengene bevilget til barnehage, går til barnas beste. Det eneste overskuddet det burde være snakk om i en barnehage, er at de ansatte har overskudd til barna. Da trengs god bemanning, og ikke profittsøkende selskaper som har som formål å ta penger ut av barnehagene, sier han.

Dette gjenstår:

26. april 2019 ble regjeringens forslag til endringer i barnehageloven sendt på høring. Regjeringen ville få tilbakemeldinger på 13 punkt. Punkt som er uthevet har regjeringen allerede lagt fram hele eller deler av for Stortinget.

 1. Tildeling av tilskudd til nye private barnehager.
 2. Hjemmel for kommunen til å stille vilkår om at nye private barnehager skal være ideelle for å få tilskudd.
 3. Beregningen av driftstilskudd til private barnehager.
 4. Beregning av tilskudd til pensjon i private barnehager. (Lagt fram i statsbudsjett)
 5. Forbud mot å drive annen virksomhet i samme rettssubjekt som barnehagevirksomheten.
 6. Krav om at hver privat barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt.
 7. Bruk av offentlig tilskudd og foreldrebetaling. (Endring vedtatt)
 8. Forbud mot å ta opp lån på andre måter enn i et finansforetak.
 9. Ansvar for å føre økonomisk tilsyn. (Endring vedtatt)
 10. Hjemmel til å få opplysninger som er nødvendige for å utføre tilsynet. (Endring vedtatt)
 11. Reaksjoner på brudd på regelverket om bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling. (Endring vedtatt)
 12. Ansvaret for å behandle søknader om dispensasjon fra bemanningskravene. (Endring vedtatt)
 13. Meldeplikt ved nedleggelse, eierskifte eller andre organisatoriske endringer.
Powered by Labrador CMS