– Det kan være mange grunner til at noen barn er ekstra sårbare nå. Det kan være barn med sykdommer eller særskilte behov. Det kan være familier som har problemer med rus og dårlig psykisk helse. Det kan være foreldre med høyt konfliktnivå. Det kan være barn i barnevernet. Eller det kan være barn som vokser opp i familier med dårlig økonomi eller som mangler sosialt nettverk, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (Krf) i samme pressemelding.

– Har hatt en restriktiv praksis