Steffen Handal (til venstre) er leder i Utdanningsforbundet. Han kommenterte rapporten som ble lagt fram i dag. Det samme gjorde leder i barnehagestiftelsen Kanvas, Robert Ullmann.
Steffen Handal (til venstre) er leder i Utdanningsforbundet. Han kommenterte rapporten som ble lagt fram i dag. Det samme gjorde leder i barnehagestiftelsen Kanvas, Robert Ullmann.

– Åpner for å tenke nytt rundt organiseringen i barnehagene

Robert Ullmann og Steffen Handal har lest rapporten om barnehagelærerrollen, og kom med sine synspunkter på hva ekspertutvalget la fram i dag.

Publisert

I dag ble den grundige gjennomgangen av barnehagelærerens rolle lagt fram. Til stede var blant andre leder av barnehagestiftelsen Kanvas, Robert Ullmann, og Utdanningsforbundets leder Steffen Handal for å gi sine umiddelbare kommentarer. 

- Går rett inn i barnehagehverdagen

– Det er meningsfylt å ha en slik gjennomgang av en profesjon. Ved hjelp av en ekspertgruppe som har gått i dybden har vår profesjon fått hjelp til å forstå seg selv enda bedre. Det skjer samtidig som vi innfører bemanningsnorm og skjerpet pedagognorm. Og da er det tid for at barnehagene, mener jeg, åpner opp for å tenke på hvordan vi organiserer de ressursene vi har til rådighet, sier Robert Ullmann, daglig leder i Kanvas. 

FAKTA Ekspertgruppens mandat

I fjor sommer nedsatte regjeringen en ekspertgruppe som har fått i oppdrag å beskrive, tydeliggjøre og analysere hvordan barnehagelærerrollen utøves, både i det pedagogiske arbeidet med barna og i ledelse og veiledning av de andre ansatte i barnehagen.

Gruppen skal også gi råd om hvordan profesjonen og utdanning kan videreutvikles for å sikre høy kvalitet i fremtidens barnehager.

Gruppen skal skaffe et kunnskapsgrunnlag som øker forståelsen for barnehagelærerens rolle og profesjonsfellesskap. Også styrerens rolle og betydning for det pedagogiske arbeidet vil bli vurdert.

Han mener sektoren må benytte muligheten til å utnytte kompetanseløftet som kommer med pedagognormen til å løfte hver enkelt barnehage.

– Vi kan ikke bare plassere dem inn der det er hull i organisasjonen. Vi må tenke på hvordan vi kan få mest mulig ut av det å tilføre ressurser. Da mener jeg, som rapporten er inne på, at når man har flere med profesjonsutdanning åpner det opp for å kunne tildele ansatte ulike ansvarsområder innen barnehage; en form for arbeidsdeling eller spesialisering. Det sier rapporten en del om, og det er et viktig punkt som går rett inn i vår hverdag. 

Ullmann peker på et annet relevant tema ekspertutvalget peker på, nemlig systematikk - og mangelen på sådan i norske barnehager.

– Det er et område som mange nok kan gjøre bedre, og det er noe vi er nødt til å ta inn over oss. Vi som jobber i barnehage må spørre oss selv: Hvor systematisk er det arbeidet vi gjør i barnehagen i forhold til ikke bare planlagt aktivitet, men også planlagt måloppnåelse med aktivitetene. Hva ønsker du å oppnå?  For eksempel: Ønsker du å skape trygg tilknytning til barna, er det det som er målet? Sier Ullmann. 

– Bekrefter behovet for normer

Leder av Utdanningsforbundet Steffen Handal var til stede under overleveringen av rapporten for å gi sine kommentarer til innholdet. Han mener den ikke gir noen entydige svar om veien videre. 

– Rapporten er nok ikke så veldig entydig på videre retning, men den gir oss et godt kunnskapsgrunnlag. Nok en gang får vi bekreftet at vi trenger bemannings- og pedagognormer som er operasjonelle og gode. Den peker på behov for kompetanse. Og den sier også noe om barnehagelærerutdanningen som jeg synes er veldig interessant. Jeg tror vi er nødt til å se grundigere på utdanningen. Vi ser også at det er en voldsom etterspørsel etter videreutdanning blant barnehagelærere. Vi trenger et større og mer helhetlig system for å løfte utdanningen, sier han. 

Handal kom også med en oppfordring til myndighetene om veien videre:

– Når rapporten ikke konkluderer endelig, gjenstår det et arbeid. Nå er det klokt at partene i sektoren setter seg ned, leser rapporten grundig og finner ut hva vi skal gjøre videre. Hvordan kan vi ta ekspertgruppas råd videre inn i politikken og i det videre utviklingsarbeidet. Det håper jeg at Jan Tore Sanner følger opp, sier Handal. 

Les mer om rapporten her: 

Powered by Labrador CMS