KRONIKK

Barnehagelærerutdanningen i Bodø ble startet i 1971. I år uteksamineres 170 barnehagelærere fra Nord universitet.
Barnehagelærerutdanningen i Bodø ble startet i 1971. I år uteksamineres 170 barnehagelærere fra Nord universitet.

En samfunnsbyggende 50-åring i medvind

– Barnehagelæreren er leder for nasjonens viktigste institusjon. Dette avspeiles ikke i statusen som barnehagelærere og utdanningen har, og det er på tide at barnehagelærere får tilgang til de samme godene som andre lærere har, skriver artikkelforfatteren.

Publisert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Barnehagelærerutdanningen ved Nord universitet, campus Bodø, startet opp i 1971 og det er en sprek jubilant som feirer 50 år i år. Nord universitet tilbyr barnehagelærerutdanning på Levanger, Nesna/Mo, Bodø og Stokmarknes, og fusjonen har styrket utdanningen med flere dyktige kollegaer og et nytt og spennende studieprogram.

I år uteksaminerer vi 170 dyktige barnehagelærere.

Utdanningen har over tid hatt solide søkertall og skårer i nasjonalt toppsjikt på studiebarometeret i år. De siste årene har vi økt forskningsaktivitet og internasjonalt samarbeid med fremragende forskningsmiljøer. Samtidig søker vi å samarbeide tett med barnehagene i lokalsamfunnene. I år igangsettes universitetsbarnehageprosjektet, som vil gi nye måter å samarbeide med praksisfeltet på.

Sentral i samfunnsbyggingen

Selv om mye er bra, er det kontinuerlig fokus på å forbedre og utvikle utdanningen for at den skal være i takt med forventinger og samfunnsutviklingen.

Utdanningen har hatt en sentral rolle i samfunnsbyggingen. I 1971 sto Norge framfor store samfunnsendringer som følge av at landet var blitt en oljenasjon, og stadig flere kvinner gikk ut i arbeid. Tilgang til barnehageplasser muliggjorde endringen.

Kathrin Olsen er faggruppeleder for barnehagelærerutdanningen ved Nord universitet - som fyller 50 år i år.
Kathrin Olsen er faggruppeleder for barnehagelærerutdanningen ved Nord universitet - som fyller 50 år i år.

I dag er det vanlig at begge foreldre er i arbeid og barnehagen er bærebjelken i denne samfunnsstrukturen. Barnehagen har betydning for nasjonens og familiens inntjeningsevne og for mulighetene samfunnet har for å utvikle seg. I Norge har vi full barnehagedekning og over 92 prosent av alle barn mellom 1-5 år går i barnehage. Barnehagen er med det oppvekst- og utdanningsarenaen som små barn tilbringer mest tid i, ved siden av deres hjem – og er følgelig svært viktig for deres utvikling. Den tidlige utviklingen danner grunnlag for senere utvikling og læring, så hvilket tilbud barn får i barnehagen har stor betydning for deres videre liv.

Nyere studier på kvalitet i barnehagens innhold viser at mange barnehager legger til rette gode rammer for barna – men fremdeles har noen barnehager utfordringer med å gi alle barn et godt tilbud. For å møte kunnskapsbehovet har myndighetene de siste årene satt i verk en rekke kompetansetiltak rettet mot å styrke barnehagene, og universitetet skal være med å bidra til det.

Avspeiles ikke i status

Barnehagelæreren er leder for nasjonens viktigste institusjon. Dette avspeiles ikke i statusen som barnehagelærere og utdanningen har, og det er på tide at barnehagelærere får tilgang til de samme godene som andre lærere har, simpelthen fordi de er lærere på lik linje med lærere i grunnskole og videregående skole.

Til høsten er det stortingsvalg og dette er en sak som politikerne bør fronte. En barnehage som har samme status som utdanninger i det videre løpet vil ha stor betydning for å rekruttere dyktige barnehagelærere og utvikle en barnehage der alle barn får de beste forutsetninger for å trives og utvikle seg til trygge, kreative, deltakende og lærende samfunnsborgere. Det er sagt mange ganger før, men er fremdeles like sant: Barna er samfunnets framtid. Ved å satse på barna, satser vi på framtiden!

Barnehagens rolle i samfunnet har endret seg mye siden utdanningen startet opp i Bodø i 1971.

Til høsten starter Nord universitet opp arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning med samisk profil. Utdanningen vil bidra til å styrke kompetansen på samisk kultur og språk både i barnehagen og i utdanningen.

Fra høsten 2022 tilbyr vi masterutdanningen «Profesjonsutøvelse og ledelse i barnehagen», og fra høsten 2021 starter vi mastermodulen «Ledelse og endringsarbeid i barnehagen». Tilbudene vil være et viktig bidrag for å tydeliggjøre barnehagelærerrollen og gi barnehagelærere kunnskap for å møte nye krav fra samfunnet.

Det er behov for mange flere barnehagelærere i årene som kommer. Ved at flere barnehagelærere tar en masterutdanning vil barnehagen som institusjon styrkes gjennom at kompetansen og forskningen øker og kunnskapsgrunnlaget blir bredere.

Å styrke barnehagen er å styrke samfunnet. Barnehagelærerutdanningen ved Nord universitet jobber for framtiden.

Kronikken ble først publisert i Avisa Nordland.

Powered by Labrador CMS