Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen betegner mangelen på barnehagelærere med samisk kompetanse som prekær - særlig i de lule- og sørsamiske områdene.
Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen betegner mangelen på barnehagelærere med samisk kompetanse som prekær - særlig i de lule- og sørsamiske områdene.

Vil gi stipend til samiske barnehagelærerstudenter

Sametingsrådet vil gi 150 000 kroner i stipend til lule- og sørsamiske barnehagelærerstudenter, og betegner mangelen på kvalifisert personell som prekær.

Publisert

– Vi vet at i lule- og sørsamiske områder er det stort behov for barnehageansatte med kunnskap i samisk språk og kultur, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) i en pressemelding, og utdyper til barnehage.no:

– Det er stor mangel på ansatte med denne typen kvalifikasjoner nasjonalt. Så stor at det betegnes som en krise. Og i disse områdene er mangelen ekstra prekær. Jeg sitter ikke på konkrete tall, tilbakemeldingene vi får går på at det både er vanskelig å etablere og opprettholde et samisk barnehagetilbud i mange kommuner.

I revidert budsjett vil sametingsrådet foreslå at Sametingets stipender utvides til å inkludere studenter fra lule- og sørsamiske barnehager. Det lulesamiske området i Norge dreier seg i hovedsak om kommunene Tysfjord, Sørfold og Hamarøy, mens det sørsamiske området strekker seg fra Saltfjellet og omtrent til nordre deler av Hedmark fylke i sør. Mikkelsen nevner blant annet Røros, Hattfjelldal, Tysfjord og Bodø som kommuner der behovet er stort.

Samtidig står det i dagens utgave av Røros-avisa Fjell-Ljom at det på grunn av mange søkere til den samiske barnehageavdelinga Svaale ved Ysterhagaen barnehage, vil tilbudet utvides fra en til to avdelinger fra høsten av (saken krever innlogging).

I en artikkel på kommunens nettsider står det at det er gledelig å se at etterspørselen til det samiske barnehagetilbudet er økende. Dette forteller oss at Røros er attraktiv for samiske barnefamilier, og at vårt samiske barnehagetilbud har blitt lagt merke til, står det videre.

Ny ABLU-satsing

Mikkelsen er samtidig svært fornøyd med at Nord universitet høsten 2021 starter opp en ny arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning med samisk profil i lule- og sørsamisk område.

– Dette er et helt sentralt studietilbud for det samiske samfunnet, vi trenger flere barnehagelærere, sier Mikkelsen.

Men siden denne utdanningen ikke blir en samisk utdanning, vil ikke studentene ha mulighet til å få stipend fra Sametinget slik regelverket er i dag. Dette ønsker sametingsrådet å endre på.

– For å sikre rekruttering til lule- og sørsamiske barnehager vil vi gjøre det mulig for studenter som er tilknyttet samiske barnehager å søke stipend mens de studerer den arbeidsplassbaserte barnehagelærerutdanningen (ABLU). De vil ha sin arbeidsplass ved samiske barnehager og avdelinger mens de studerer og dermed være en av målgruppene for denne utdanningen.

Mikkelsen håper på mange søknader til studiet og kan formidle at studentene som er kvalifisert til å motta stipend fra Sametinget vil motta 150 000 kroner til bachelorstudiet, som skal gå over fire år.

– Vi ønsker med dette å tilby tilsvarende stipendmuligheter til de som studerer ABLU på deltid og de som studerer på heltid ved Sámi allaskuvla/Samisk høgskole. For å motta det nye stipendet må du som søker ha første eller andrespråk fra videregående skole eller ha minimum 25 prosent stilling i en samisk barnehage eller i en samisk avdeling i en norsk barnehage og være student med Nord Universitet, sier Mikkelsen, og fortsetter:

– Søknadsfristen til høyere utdanning går ikke ut før 15. april, men vi ønsker å gå ut med dette så tidlig som mulig for å kanskje kunne motivere flere til å søke.

Mangler barnehageplasser

Den siste tiden har Altaposten skrevet om foreldre som sliter med å få plass i samisk barnehage i Alta (krever innlogging). I et kommunestyremøte denne uken fremmer Alta Venstre, ved Trine Noodt, en sak der de mener Alta kommune må støtte opp om et bredere og mer tilgjengelig barnehagetilbud på samisk.

– Alta kommune har nå et mangelfullt barnehagetilbud til samisktalende barn i Alta kommune. Når barn som er tenkt inn i et samisk skoletilbud ikke får et tilbud om samisk som hovedspråk, medfører dette store konsekvenser for barnet, skriver hun, ifølge avisen.

– Utfordringen i Alta er mangel på barnehageplasser. Etter det jeg vet har de god tilgang på utdannet personell. Der ble det etablert en samisk barnehage for to år siden, likevel står det barn på venteliste - og det har det gjort lenge. Det er en situasjon som fra Sametingets ståsted er krevende, sier Mikkelsen.

Powered by Labrador CMS