Bare en drøy uke etter at Trine Skei Grande (V) overtok som kunnskapsminister etter Jan Tore Sanner (H), uttrykte hun bekymring over bemanningen i barnehagene.
Bare en drøy uke etter at Trine Skei Grande (V) overtok som kunnskapsminister etter Jan Tore Sanner (H), uttrykte hun bekymring over bemanningen i barnehagene.

Topp 10 i februar: – Det uroer meg at så mange barnehager oppgir at det bare er full bemanning noen få timer

Det sa kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande (V) i begynnelsen av februar om resultatene fra en fersk undersøkelse. Saken ble tredje mest lest på barnehage.no i måneden som gikk.

Publisert

Her er de ti mest leste sakene på barnehage.no i februar:

1. Disse 275 barnehagene er foreldrene aller mest fornøyd med

Resultatene fra den årlige nasjonale Foreldreundersøkelsen i barnehage ble publisert i forrige uke. I 2019 deltok 127 000 foreldre over hele landet i undersøkelsen.

Blant temaene som tas opp er barnets trivsel og utvikling, informasjon, ute- og innemiljø, bemanning og forholdet mellom barn og voksne.

275 barnehager får toppkarakterene 4,9 eller 5 på total tilfredshet fra foreldrene i undersøkelsen.

Her kan du se hele lista.

2. – Vi har en overgang til skolen som kan ta livsgnisten fra barn

I juni 2017 rettet barnehage.no søkelyset mot Reform 97, 20 år etter at seksåringene ble sendt ut av barnehagen og inn i skolen. 

Lærer Håvard Tjora ga på konferansen «Har du bare lekt i dag?» uttrykk for at vi har en overgang til skolen som kan ta livsgnisten fra barn.

Temaet engasjerer fortsatt og artikkelen med utspillet fra Håvard Tjora var den nest mest leste saken i februar. 

Les artikkelen her.

3. – Det uroer meg at så mange barnehager oppgir at det bare er full bemanning noen få timer

Det sa kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande (V) i begynnelsen av februar om resultatene fra en fersk undersøkelse. 

På oppdrag for Utdanningsdirektoratet gjennomfører Trøndelag Forskning og Utvikling en årlig spørring i barnehagesektoren. Spørringen gir informasjon som brukes i oppfølging av viktige satsingsområder. Målgruppene for barnehagespørringen er barnehagestyrere og barnehageeiere i både kommunale og private barnehager.

Halvparten av de spurte barnehagestyrerne oppgir at de har full bemanning 4-5 timer per dag. Over én av fire barnehagestyrere oppgir at de kun har full bemanning 2-3 timer per dag. 13 prosent oppgir at de har full bemanning 6-7 timer hver dag, ifølge rapporten. 

Les artikkelen her.

4. «Å jobbe i barnehage er ikke for hvem som helst»

Trives man ikke, må man slutte. Samtidig er det en utrolig givende og utfordrende jobb, uttrykker Nina Hermanrud i denne kronikken.

Les kronikken her.

5. Fem tips til hvordan feire samenes nasjonaldag i barnehagen

Styrer Birgit Andersen i Árran mánájgárdde/barnehage deler sine tips til hvordan barnehager kan feire samenes nasjonaldag, som hvert år markeres 6. februar.

Les artikkelen her.

6. Hårsår eller kultursensitiv? - Fra et samisk ståsted

«Vi oppfordrer alle barnehageansatte til å vise kritisk årvåkenhet, kultursensitivitet og ta gode faglig argumenterte avgjørelser i fremtiden,» skriver to barnehagelærerstudenter i dette debattinnlegget.

Les debattinnlegget her.

7. Ansatte forteller om sykefraværet i barnehagen i ny rapport

Utdanningsforbundet har gjort en undersøkelse blant sine medlemmer med tanke på å kartlegge årsaker, se på muligheter for tilrettelegging og samtidig komme med forslag til tiltak for å redusere sykefraværet.

I alt 150 barnehageansatte ble kontaktet med forespørsel om å delta, og sju barnehagelærere / pedagogiske ledere og fire styrere takket ja til å delta i et intervju.

– De fleste vi har intervjuet mener det er viktig å se på bemanningen for å forstå sykefraværet i barnehager. Flere sier at de opplever at arbeidet i barnehagen over tid har blitt mer krevende, fordi krav og forventninger har økt uten at ressursene har gjort det samme, står det i rapporten fra Utdanningsforbundet.

Les artikkelen her.

8. – To minutter er ikke nok tid til å involvere seg i barns lek

Manglende involvering fra de ansatte i barnas frilek i barnehagen gir dårligere læringsmuligheter og kvalitet, viser ny forskning fra Handelshøyskolen BI. 

Les artikkelen her.

9. Nå skal de voksne kartlegges: – Man har hatt en tradisjon for å holde fokuset på barnet

– Man har hatt en tradisjon for å holde fokuset på barnet som individ. Det er barna som har blitt kartlagt og målt opp og ned. Men man har kanskje glemt den viktigste komponenten, nemlig de voksne og hvordan de klarer å gi utviklingsmuligheter til barna, sier Cecilie Evertsen-Stanghelle.

Nå vil hun se nærmere på de voksnes betydning for kvalitet i barnehagen.

Les artikkelen her.

10. Risikerer å måtte betale for plassen flere måneder før barnehagestart

Ny praksis i Halden kommune skaper utfordringer for de private barnehagene - og foreldrene som ønsker barnehageplass. Halden kommune mener det vil føre til bedre forutsigbarhet.

Les artikkelen her.

Powered by Labrador CMS