DEBATT

«For svært mange av PBLs medlemsbarnehager er 2022 det mest krevende året siden barnehageforliket» skriver administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.
«For svært mange av PBLs medlemsbarnehager er 2022 det mest krevende året siden barnehageforliket» skriver administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.

«Private barnehager er i førersetet – og statsråden holder i nøklene»

«Statssekretær Halvard Hølleland skriver at han gjerne vil ha private barnehager i førersetet når fremtidens barnehagekvalitet skal utvikles. Nettopp derfor reagerer jeg på regjeringens retorikk i omtalen av sektoren» skriver PBL-sjef Jørn-Tommy Schjelderup.

Publisert Sist oppdatert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

I et innlegg på barnehage.no gjør Hølleland et forsøk på å berolige private barnehager med at de fortsatt er ønsket. Og at kunnskapsministeren plasserer de private barnehagene helt i kjernen av regjeringens barnehagepolitikk.

Det setter jeg pris på.

Men da bør statsråden også vise dette i ord og handling.

Private barnehager leverer tilbud av minst like høy kvalitet som kommunale barnehager, men til en lavere kostnad for det offentlige. De følger vedtatte normer og tilbyr konkurransedyktige lønns- og pensjonsvilkår. Og de bidrar med mangfold og innovasjon – og har fornøyde foreldre.

De er, slik statssekretæren ønsker, i førersetet.

Så er det, som Hølleland påpeker, forskjeller i kvalitet mellom enkeltbarnehager. De forskjellene er altfor store. Men det finnes ingen indikasjoner på at disse kvalitetsforskjellene kan knyttes til eierskap.

Derfor er det foruroligende at regjeringen i sin retorikk knytter utfordringene i sektoren nettopp til eierskap.

I den grad det finnes barnehageeiere som er villig til å senke kvaliteten på tilbudene for å kunne hente ut en rask, privat fortjeneste, bør disse finne seg noe annet å holde på med.

Slik jeg kjenner våre medlemsbarnehager – store som små – er de enige i dette.

Så ønsker PBL også å bidra til gode reguleringer, som i enda større grad enn i dag sikrer at offentlige penger bevilget til barnehage, gir god velferd, uavhengig av hvilke kommunale eller private aktører som eier barnehagen.

For svært mange av PBLs medlemsbarnehager er 2022 det mest krevende året siden barnehageforliket. Pensjonspåslaget ble fra årsskiftet kuttet med like mye som barnehagene gikk i overskudd i 2020. Sektoren er påført store og unødvendige kostnader, noe som dessverre medfører ressurser bort fra barna og til mer byråkrati. Tilskuddene går ned, mens lønns- og prisveksten stiger. Regjeringen svekker i tillegg rammevilkårene, og likebehandlingen av offentlige og private barnehager, ytterligere med forslaget om at kommunene skal få holde sine dyreste barnehager utenom i beregningen av tilskudd til de private barnehagene.

For mange av våre medlemsbarnehager handler det nå om å være eller ikke å være.

Enn så lenge sitter de i det førersetet Hølleland gjerne vil ha dem i. Men nøklene er det statsråden som holder i. Og dersom de nøklene ikke blir vridd i riktig retning, kommer ikke sektoren dit vi alle vil.

Powered by Labrador CMS