DEBATT

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) og statssekretær Halvard Hølleland (Ap).
Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) og statssekretær Halvard Hølleland (Ap).

Et forsvar for private barnehager

«Regjeringen ønsker private barnehager i Norge. Derfor er det underlig at PBLs administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup fortsetter å late som det motsatte», skriver statssekretær Hallvard Hølleland.

Publisert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

I et debattinnlegg på barnehage.no spør Schjelderup om kunnskapsminister Tonje Brenna bereder grunnen for «en styrt avvikling» av private barnehager.

Jeg må nesten spørre: Hvor i alle dager har han dette fra?

Det bunner i alle fall ikke i fakta. Så vidt jeg vet er det ingen politiske partier på Stortinget som vil avvikle private barnehager. Det er derfor vanskelig å forstå hvorfor lederen for en stor og viktig organisasjon som PBL velger å spre totalt ubegrunnede påstander om fremtiden til sine egne medlemmer på denne måten.

Schjelderup hevder dessuten at kunnskapsministeren skaper et inntrykk av at «private barnehager systematisk og over tid» har drevet sin virksomhet «på bekostning av tilbudet til barna». Hvis det skulle stemme, hvorfor velger tusenvis av foreldre hvert år å søke en privat barnehage? Hvorfor velger samfunnet å betale 27 milliarder kroner i året til private barnehager? Og hvorfor skulle kunnskapsministeren da plassere de private barnehagene helt i kjernen av regjeringens barnehagepolitikk?

Regjeringen vil utvikle barnehagesektoren med en kombinasjon av private og kommunale barnehager. Men som Hurdalsplattformen viser har regjeringen et mye høyere ambisjonsnivå for barnehagesektoren enn som så. Vi vil at barnehagen skal bli en fullverdig og integrert del av utdanningssystemet. Det krever både at vi kutter i prisen for å gå i barnehage, øker kvaliteten og utjevner forskjeller, men også moderniserer regelverket for styring og finansiering.

Dagens regelverk er tilpasset en tid da målet var å mobilisere private aktører til å bygge mange barnehager på kort tid. Private aktører fikk driftstilskudd, investeringstilskudd, full merverdiavgiftskompensasjon og gunstige lån i Husbanken for å bygge barnehager. Det var også flere private aktører som fikk billige tomter fra kommunene. Alt dette bidro til å gi barn en lovfestet rett til barnehageplass og et av de best utbygde barnehagetilbudene i verden. Nå er vi over i en ny tid, og målet for barnehagepolitikken er endret fra å handle om barnehagebygging til å handle om å gi barn et bedre og mer likeverdig tilbud over hele landet.

I dag er forskjellene i kvalitet i og mellom barnehagene store, og det gjelder både kommunale og private barnehager. Schjelderup er selv inne på noe av forklaringen når han skriver private barnehager «koster det offentlige mindre penger per barnehageplass sammenliknet med kommunale barnehager».

Det er selvfølgelig et åpenbart problem at enkelte av de private barnehageaktører igjen og igjen utfordrer folks tillit både til barnehagesektoren og skattesystemet. Barnehage skal være et sted for barn, lek og læring og ikke for kommersialisering, profitt og gevinster. Det er åpenbart at nivået på personalkostnader bør opp blant de store barnehageaktørene, samtidig som kostnader knyttet til husleie, avskrivinger og finanskostnader bør gå ned. Ekstra problematisk blir det når noen store aktørers overskudd går på bekostning av mindre barnehagers mulighet til å drive forsvarlig.

Regjeringen vil til høsten legge frem en ny nasjonal barnehagestrategi, som skal fungere som et veikart for hvordan vi vil utvikle barnehagen frem mot 2030. Strategien vil bli fulgt opp gjennom å bruke alle de virkemidlene vi har til rådighet for å bekjempe forskjeller og utvikle kvalitet og innhold. Økt demokratisk styring av barnehagesektoren, økte kvalitetskrav og bedre samordning mellom private og kommunale barnehager er noen av grepene vi arbeider med. Vi skal også stoppe kommersialiseringen av barnehagen, forsvare mangfoldet og styrke små og enkeltstående private barnehagers posisjon.

Akkurat som private barnehager satt seg i førersetet i barnehageutbyggingen, håper jeg private barnehager vil sette seg i førersetet for utviklingen av kvaliteten i barnehagen. PBL-lederens siste innlegg tyder imidlertid på at han har plassert seg i baksetet. Regjeringen ønsker han velkommen foran når han er klar for det.

Powered by Labrador CMS