Byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) åpner for at de kommunale barnehagene kan servere mat og begynne å kreve inn kostpenger fra foreldre igjen. Om de gjør det, kan vurderes lokalt av den enkelte bydel.
Byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) åpner for at de kommunale barnehagene kan servere mat og begynne å kreve inn kostpenger fra foreldre igjen. Om de gjør det, kan vurderes lokalt av den enkelte bydel.

Åpner for å droppe matpakka i Oslo-barnehagene

Oslo-byråden går bort fra den generelle anbefalingen om ikke å servere mat i de kommunale barnehagene. Nå blir det opp til hver enkelt bydel.

Publisert

Da barnehagene åpnet igjen etter korona-stengingen, var det stort sett med medbrakt matpakke. Nye rutiner for å hindre smitte satte i mange tilfeller en stopper for matservering slik mange barnehager hadde praktisert det fram til mars.

I Oslo gikk denne beskjeden ut til byens 317 offentlige barnehager:

«For å forenkle hverdagen for de ansatte i barnehagen og for å begrense eventuell smittespredning skal det ikke serveres mat i de kommunale barnehagene i Oslo. Det betyr at alle barn må ha med seg all mat de skal spise i barnehagen hjemmefra.»

Samtidig kommenterte seksjonssjef for barnehager i Oslo, Hege Sevatdal, i en sak i Dagsavisen at barnehagene sto overfor en ganske krevende situasjon når de skulle gjenåpne. Mange nye rutiner og nye måter å jobbe på krever mye av de ansatte, påpekte hun.

– I denne situasjonen er vi opptatt av at de ansatte skal bruke mest mulig tid på å være sammen med barna og trygge dem i den nye hverdagen. Vi vet også at dette med matservering krever særlige hensyn med tanke på smittevern. Mange bydeler tok kontakt med oss om akkurat dette tema, sa hun blant annet i intervjuet.

Føringen skulle i første omgang gjelde ut mai, men ble forlenget utover høsten.

Nærmere normalen

Siden da har barnehagehverdagen sakte gått tilbake nærmere normalen. I en kartlegging barnehage.no gjorde i august, kom det fram at 83 av de 196 kommunene som svarte ikke serverte mat i barnehagene som følge av pandemien, mens 90 svarte at de serverte mat innenfor smittevernveilederens bestemmelser.

Smittevernveilederen er også endret flere ganger. I den nye versjonen, som trådte i kraft i slutten av september, ble det blant annet gjort endringer i noen vesentlige punkter knyttet til mat. På gult nivå heter det nå at:

  • Mat kan tilberedes i barnehagen etter vanlige retningslinjer. Det er ikke vist at covid-19 smitter gjennom mat. Punktet om at mat bør serveres porsjonsvis er derimot tatt bort.

Ny anbefaling i Oslo

Nå skriver Dagsavisen at byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap har sendt ut en ny anbefaling til alle Oslos bydeler.

Her viser byråden til endringen i smittevernveilederen.

Videre skriver byrådsavdelingen, ifølge avisen:

«Vi er klar over at det er flere forhold som avgjør om barnehagene kan servere mat i den situasjon de nå er i. Sykefravær, eventuelle utfordringer med å skaffe vikarer og ekstra krav til renhold gjør at ansatte kan ha mindre tid til å ordne med matservering, og både bemanningssituasjonen og tilgang på kjøkken i kohortene vil være avgjørende for hva den enkelte barnehagen får til. Dette er forhold som må vurderes lokalt, og med endringen i veilederen vurderer byrådsavdelingen at det ikke er grunnlag for en generell anbefaling til alle kommunale barnehager om å ikke servere mat.»

Dermed åpner byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) for at de kommunale barnehagene kan servere mat og begynne å kreve inn kostpenger fra foreldre igjen - men det må vurderes lokalt av den enkelte bydel.

Dagsavisen har i den samme saken spurt byrådsavdelingen om de har oversikt over hvilke bydeler som eventuelt har begynt å servere mat i barnehagene igjen, men noen sånn oversikt finnes ikke, ifølge byrådens kommunikasjonsrådgiver, Karin Steenstrup.

Powered by Labrador CMS