DEBATT

Måltidene i barnehage blir brukt til å utvide ordforråd, snakke om ting som har skjedd og skal skje, samt å trekke de stille barna med i samtaler rundt bordet, skriver innleggsforfatteren.
Måltidene i barnehage blir brukt til å utvide ordforråd, snakke om ting som har skjedd og skal skje, samt å trekke de stille barna med i samtaler rundt bordet, skriver innleggsforfatteren.

Måltidet - 3000 muligheter for læring

En god barnehage benytter alle mulighetene som finnes til å oppfylle rammeplanens innhold, skriver artikkelforfatteren i sitt svar til Mia Fjelldal Simonsen.

Publisert Sist oppdatert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Jeg leste ditt innlegg fra 22.9.22 «La barn være barn, og la barnehagelærere være barnehagelærere».

Jeg velger å tro at ditt innlegg baserer seg på manglende kunnskap om den helhetlige pedagogiske tenkingen barnehagene har.

Rammeplan for barnehager pkt 1, s7 sier «…..Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og sikre at barna får ta del i og medvirke i fellesskapet, er viktige verdier som skal gjenspeiles i barnehagen. Barnehagen skal fremme demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling, bærekraftig utvikling, livsmestring og helse.»

Vi i barnehagene har høy fokus på å sette barna først gjennom hele oppholdstiden. Barnehagens hverdag består av tilrettelagte aktiviteter, rutinesituasjoner og mye leik. Hele barnehagedagen skal bære preg av tilstedeværende voksne som benytter enhver mulighet til læring av ferdigheter som eksempelvis språk, sosiale ferdigheter og andre ferdigheter som er beskrevet i barnehagens rammeplan.

En god barnehage benytter alle mulighetene som finnes til å oppfylle rammeplanens innhold. Måltidet er derfor ikke bare en arena for å bli mett, men en arena der ansatte har muligheten for å sette seg ned med en liten gruppe barn og ha et bevisst forhold til å utvikle barns ferdigheter.

I de aller fleste barnehagene så smøres/lages maten til sammen med barna og måltidet er derfor en viktig pedagogisk arena. Måltidene i barnehage blir brukt til å utvide ordforråd, snakke om ting som har skjedd og skal skje, samt å trekke de stille barna med i samtaler rundt bordet. Mange barn trenger oppmuntring og støtte for å utvide «mat-repertoaret sitt». Å få barn til å prøve nye matretter og pålegg krever stor grad av støtte og oppmuntring.

Jeg sier ikke at assistenter og fagarbeidere ikke kan dette, men ved å benytte pedagogene, så sikrer vi kvaliteten systematisk. Andre situasjoner en kan tenke likeledes om er eksempelvis, av- og påkledning og stelle og legge-situasjoner. Da står vi igjen med kun de oppgavene som ikke er direkte i samspill med barn. De er det ikke mange av i barnehagen.

Powered by Labrador CMS