Høyt gluteninntak ved 18 måneders alder er forbundet med økt risiko for cøliaki

Barn som har et høyt gluteninntak ved 18 måneders alder har større risiko for cøliaki sammenlignet med barn som har et lavt inntak av gluten.

Publisert

Det viser en stor studie fra Den norske mor, far og barn-undersøkelsen der 67 000 barn deltok, skriver Folkehelseinstituttet på sine nettsider.

Resultatene fra studien viser at 1,1 prosent (738) av barna hadde utviklet cøliaki ved 7 år. 

Undersøkelsen viste at barna som hadde høyest gluteninntak ved 18 måneder (tilsvarende mer enn 4 skiver brød daglig) hadde 29 prosent økt risiko for å utvikle cøliaki sammenlignet med barna med lavest inntak av gluten (mindre enn 2 skiver brød daglig). Dette funnet ble kontrollert for en rekke faktorer som kunne hatt enn påvirkning (tidspunktet for introduksjon av gluten, amming, cøliaki hos foreldrene, barnets kjønn og alder ved studiens slutt).

Barna som begynte å spise gluten etter 6 måneders alder hadde 34 prosent høyere risiko for å utvikle cøliaki enn barna som begynte å spise gluten mellom 4 og 6 måneder. Dette funnet var uavhengig av mengden gluten de spiste.

MAT I BARNEHAGEN

Rundt 95 prosent av norske barn mellom 1 og 5 år går i barnehagen, og de fleste oppholder seg i barnehagen i 41 timer eller mer i uka.(SSB 2018).

Dermed dekkes fra 40 til 60 prosent av barnets energiinntak gjennom måltid i barnehagen, enten som matpakke hjemmefra eller mat som lages i barnehagen (Kost- og ernæringsforbundet og Forbrukerrådet, 2018.)

Sammenhengen mellom gluteninntak ved 18 måneder og cøliaki var lik både blant barna med og uten genetisk disposisjon for cøliaki.

Studien er en såkalt assosiasjonsstudie og sier ingen ting om det er en direkte årsakssammenheng mellom mengden gluten og utviklingen av cøliaki.

− Risikoen er i utgangspunktet lav, så en økning på cirka 30 prosent i risikoestimatet er ikke dramatisk, men heller ikke ubetydelig. På grunnlag av vår studie, og tidligere studier, finnes det foreløpig ingen grunn til å oppfordre noen til å redusere inntaket av gluten for å unngå cøliaki, forklarer postdoktor Nicolai Lund-Blix ved Folkehelseinstituttet.

− Det er viktig å understreke at vi trenger flere større studier, og helst randomiserte studier som fordeler tilfeldig hvilke barn som får mye og lite gluten, for å kunne bekrefte resultatene. Våre funn kan være med på å legge grunnlaget for en slik studie, sier Lund-Blix.

Undersøkelsen er den første store befolkningsstudien som har sett på dette. Barna som er med ble fulgt opp i elleve år, og tidligere studier har hatt færre deltakere og ulike konklusjoner.

Powered by Labrador CMS