Til våren starter et nytt kull videreutdanningen innen mat og måltider i barnehagen ved UiA.
Til våren starter et nytt kull videreutdanningen innen mat og måltider i barnehagen ved UiA.

Gir bort gratis studieplasser:
– Viktig at barnehageansatte har forskningsbasert kunnskap

Barn spiser rundt 3000 måltider gjennom årene de er i barnehage. Derfor er det viktig at barnehagelærere har kunnskap om mat og måltider - og betydningen det har for barnas vekst og utvikling.

Publisert

Det er litt av bakgrunnen for at Universitetet i Agder til våren tilbyr videreutdanningen Mat og måltider i barnehagen som et gratis tilbud.

– UiA har årlig mulighet til å utvikle og tilby enkelte videreutdanninger for lærere og barnehagelærere uten studieavgift. Mat og måltid er et av tilbudene det er satset på. Dette er gjort fordi UiA har et sterkt fagmiljø innen mat og måltid, som også er tilknyttet et av UiA’s prioriterte forskningssentre, Lifecourse Nutrition, sier førsteamanuensis og fagkoordinator fordypning Mat og Måltid, Sissel H. Helland til barnehage.no.

Utdanningen er samlingsbasert, og ble for første gang gjennomført våren 2020 - men ble avlyst i pandemiåret.

– Deltagerne den første runden kom fra flere steder i landet, blant annet Rogaland, Nordland, Oslo og Agder, og søkertallene var gode. Vår erfaring er at det er reell interesse og behov for videreutdanning innen tematikken mat og måltid i barnehagen.

– Hvorfor er det så viktig at barnehagelærere har denne kunnskapen?

– Mat og måltid er en viktig del av livet vårt. Å spise variert sunn mat bidrar til barns vekst og normal utvikling. Våre matvaner grunnlegges i barndommen og har betydning for helsen her og nå og i fremtiden, inkludert trivsel og opplevelse av å inngå i fellesskap. Fra barna begynner i barnehagen har barnehageansatte innflytelse på barns spiseutvikling uavhengig av om barnehagen har en matordning med servert mat eller ikke. Det er derfor viktig at barnehageansatte har forskningsbasert kunnskap om mat og måltid i barnehagen.

Hun viser til Rammeplan for barnehagen, som i den siste utgaven har økt fokus på matglede, måltidsfelleskap, medvirkning og forståelsen av veien fra mat til måltid og at de ansattes måltidspraksis er helsefremmende.

– Ifølge Helsedirektoratet skal barnehagen tilrettelegge for minst tre måltider daglig. Hvordan disse gjennomføres er av betydning for barns trivsel, utvikling, læring og danning. Det er derfor opplagt at barnehagelærerne arbeider med å videreutvikle barnehagens pedagogiske måltidspraksis, sier Helland, som også sier at tradisjonelt har dette temaet vært lite vektlagt i barnehagelærerutdanningen.

– Denne videreutdanningen kan bidra til kompetanseheving og være en inspirasjonskilde til å realisere rammeplanens krav og intensjoner relatert til mat og måltid.

Powered by Labrador CMS