- Når vi vet at måltidene i barnehagen utgjør en stor del av det totale kostholdet til barn, enten maten er medbrakt eller servert, er det ikke tvil om at arenaen er viktig, sier Sissel H. Helland.
- Når vi vet at måltidene i barnehagen utgjør en stor del av det totale kostholdet til barn, enten maten er medbrakt eller servert, er det ikke tvil om at arenaen er viktig, sier Sissel H. Helland. 

Skal videreutdanne barnehagelærere innen mat og måltid

Universitetet i Agder satser på mat i barnehagen. Fra vinteren av opprettes et nytt studietilbud.

Publisert

–  «Mat og måltid» er videreutdanning for barnehagelærere som vil lære mer om spiseutvikling, kresenhet, matglede og måltidet som pedagogisk arena, forteller Sissel H. Helland, førsteamanuensis ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap på Universitetet i Agder (UiA) til universitetets hjemmesider

Helland ønsker at dette kurset skal stimulere ansatte i barnehagene til å jobbe med måltidsarenaen som noe annet enn rutinesituasjon.

– Et sunt kosthold er en av de viktigste faktorene for god helse. Når vi vet at måltidene i barnehagen utgjør en stor del av det totale kostholdet til barn, enten maten er medbrakt eller servert, er det ikke tvil om at arenaen er viktig, sier Helland.  

Kompetanse om mat og måltid er lite vektlagt i barnehagelærerutdanningen, men ved UiA har noen av studentene gjennom ti år hatt mulighet til å fordype seg i tematikken. Nå etableres videreutdanningstilbudet, slik at også barnehagelærere som er i jobb kan lære mer om hvordan måltidet kan utvikles til en pedagogisk og helsefremmende arena, står det videre på nettsiden.

– Helse og matglede er styrket i de nye rammeplanene for både barnehage og barnehagelærerutdanning. Da trengs det økt kompetanse i barnehagene også. Ved å involvere barn i mat og måltidsaktiviteter, skape god atmosfære rundt måltidene og stimulere barnas nysgjerrighet og bruk av sansene, kan det både øke barnas matglede og matmot, sier Helland.

Studiet består av fire samlinger av to dager, og i mellomperiodene skal studentene prøve ut nye metoder på egen arbeidsplass.

OM STUDIET

Videreutdanning i «Mat og måltid» starter opp januar 2020.

Søknadsfristen er 1. desember 2019.

–  Praksisnær undervisning og utprøving i egen barnehage, gjør kompetansen overførbar til arbeidshverdagen. Studentene vil sannsynligvis oppleve at dette er et kjempespennende fagfelt, og de vil etter endt studie være styrket i å lede avdelingens arbeid med mat og måltid og i foreldresamarbeid.

Powered by Labrador CMS