Bodil Moe er kommunalsjef for barnehage i Asker kommune.
Bodil Moe er kommunalsjef for barnehage i Asker kommune.

– Markant økning i antall dispensasjoner i kommunale barnehager i 2022

Utviklingen i Asker går feil vei.

Publisert Sist oppdatert

I en ny rapport som legges fram for utvalget for oppvekst i Asker kommune kommer det fram flere urovekkende trender når det gjelder de kommunale barnehagene i Asker, står det i en artikkel i Røyken og Hurums Avis (krever abonnement).

Det er en markant økning i antall dispensasjoner i kommunale barnehager i 2022. Det er stor konkurranse om barnehagelærere og det har vært en utfordring at det er lokale lønnsforskjeller mellom kommunene. Vi ser at kommuner med nærliggende høgskoler rekrutterer i større grad de nyutdannede, står det i rapporten, ifølge avisen.

Statistikken fra Udir viser at mens det var 13 barnehager med dispensasjon fra utdanningskravet i både 2020 og 2021, hadde 19 av i alt 33 kommunale barnehager dispensasjon i 2022 (57 prosent).

I kommunens rapport kommer det fram at det innvilges dispensasjoner gjennom hele året der barnehagene ikke får rekruttert barnehagelærer til utlyste stillinger. Barnehageåret 2022-23 er det innvilget dispensasjoner av varighet fra tre måneder til ett år (til sammen 93 årsverk).

På landsbasis var det totalt 1 617 barnehager som ikke oppfylte pedagognormen i 2022, inkludert barnehager med dispensasjon fra utdanningskravet. 1.000 av disse manglet ett årsverk for å oppfylle normen, resten manglet to eller flere årsverk, ifølge tall fra Udir. Andelen barnehager som oppfyller pedagognormen, sank fra 71 til 67 prosent.

Les også: Økt mangel på pedagoger i barnehagene: – Det går jo ikke riktig vei

Barnehagesjef Bodil Moe i Asker kommune sier til avisen at det er utfordrende å rekruttere barnehagelærere. Hun forteller at når kommunen snakker med nabokommuner så har også disse de samme utfordringene.

Det kommer også fram av statistikken: I Bærum hadde 32 av 48 kommunale barnehager dispensasjon fra utdanningskravet i 2022 (66 prosent). I Viken skiller også Lillestrøm (77 prosent kommunale barnehager med dispensasjon) og Nordre Follo (71 prosent) seg negativt ut. Blant de private barnehagene er trenden nokså lik: I Bærum har 48 av 71 barnehager dispensasjon (67 prosent), Lillestrøm 23 av 30 barnehager (76 prosent) og Asker 23 av 62 private barnehager dispensasjon fra utdanningskravet. Men blant de private skiller Ullensaker seg negativt ut: Der har 21 av 25 private barnehager dispensasjon (84 prosent.)

Bodil Moe forteller at kommunen jobber kontinuerlig med rekruttering.

– Et tiltak i 2022 var økning av garantilønnsregulativet. Dette var et viktig grep både for å rekruttere, og beholde arbeidskraft.

Pedagogiske ledere i barnehager fikk da et tillegg på 10 000 kroner i tillegg til lønnsstigen for å øke kommunens konkurranseevne.

Mange barnehager i Asker har også inngått avtaler med høgskoler for å være praksisbarnehager, og i tillegg støtter kommunen ansatte som ønsker å utdanne seg økonomisk.

– De tilbys redusert stilling for å kunne delta på studiet, og en økonomisk kompensasjon, mot bindingstid etter endt utdanning, fortsetter Moe.

Barnehagesjefen sier at rekrutteringen også handler om å beholde ansatte. Gjennom ulike satsingsområder samarbeider kommunen med universitets- og høgskolemiljøer og Senter for innovasjon og læring.

– I tillegg kommer alt det gode arbeidet som gjøres i Askerbarnehagene som er med på å skape et godt omdømme.

Powered by Labrador CMS