Alle ansatte får et generelt tillegg på 0,9 prosent, minimum 4.400 kroner, med virkning fra 1. mai 2020. Foto: Kjell Jøran Hansen
Alle ansatte får et generelt tillegg på 0,9 prosent, minimum 4.400 kroner, med virkning fra 1. mai 2020. Foto: Kjell Jøran Hansen

Unngikk streik i Oslo kommune

Arbeidstakerorganisasjonene fikk gjennomslag for kravet om å sikre forhandlingsrett på pensjon.

Publisert Sist oppdatert

Mandag startet meklingen mellom Oslo kommune og de fire forhandlingssammenslutningene Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH), Unio, YS Kommune og Akademikerne.

Fristen var satt til midnatt onsdag og drøyt to timer på overtid kom partene til enighet. Dermed unngikk man den varslede streiken som blant annet ville ha berørt barnehager i flere bydeler.

Den totale rammen for lønnsoppgjøret er på 1,7 prosent. Tilsvarende det som ble gitt i frontfaget.

Det gis et prosentvis tillegg på lønnstabellen på 0,9 prosent, minimum 4.400 kroner, med virkning fra 1. mai 2020.

– Vi har sikret reallønnsvekst for alle våre medlemmer, og oppnådd det som var realistisk å få til gitt hva som har skjedd i tilsvarende oppgjør i år, sier forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio, på organisasjonens nettsider.

Pensjonsgjennomslag

Fagforbundet, som er en del av Kommuneansattes Hovedorganisasjon (KAH), fikk gjennomslag for sitt hovedkrav om å sikre forhandlingsrett på pensjon.

Det innebærer at endringer i tjenestepensjonen må forhandles om i tariffoppgjørene, og at arbeidstakerorganisasjonene kan ta i bruk streikeretten for å verne om ordningene.

– Dette er på sikt enormt viktig for å sikre pensjonsrettighetene for våre medlemmer, sier Fagforbundet Oslos leder Roger Dehlin på forbundets nettsider.

Byrådet i Oslo skriver i en pressemelding at de nå har kommet til at det var riktig å imøtekomme kravet om tariffesting av pensjon.

– Jeg har forståelse for arbeidstagernes ønske om å avtalefeste pensjon. Opposisjonspartiene, med Høyre i spissen, har over flere år fått sine alternative budsjetter til å gå opp ved å forutsette store endringer i ansattes pensjon, iblant nærmest over natten. Det er svært forståelig at dette vekker stor uro hos våre ansatte, derfor har vi valgt å imøtekomme kravet, sier byråd for finans Einar Wilhelmsen (MDG) i pressemeldingen.

Styrket rett til permisjon med lønn

Partene er også enige om bestemmelser som skal gi bedre mulighet til å få permisjon med lønn ved opplæring, utdanning eller videreutdanning.

– YS Kommune hadde flere krav knyttet til kompetanse i årets forhandlinger. Vi er tilfreds med at partene understreker betydningen av at de ansatte videreutvikler sin kompetanse på jobb, sier forhandlingsleder Mona Bjørnstad i YS Kommune Oslo på organisasjonens nettsider.

I tillegg er partene enige om at klima- og miljøtiltak som fremmer bærekraftsmålene, skal inngå som en del av partssamarbeidet og å jobbe for å redusere bruken av deltidsstillinger.

Meklingsresultatet går nå til uravstemning blant medlemmene av forbundene.

Powered by Labrador CMS