DEBATT

Artikkelforfatteren erfarer at det blir mer rom for leken i barnehagen når sommeren kommer.
Artikkelforfatteren erfarer at det blir mer rom for leken i barnehagen når sommeren kommer.

Livet i barnehagen. Bemanning og kvalitet, hånd i hånd?

«Jeg håper inderlig at mange ungdommer i høst vil sette foten innenfor portene og starte på en utdanning som barnehagelærere. Samtidig skjønner jeg at mange ser en annen vei», skriver Inger-Lise Veum.

Publisert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Det er sol, sommer og feriestemning. Små og store nyter å kunne sette ned tempoet i hverdagen. Lysere og varmere dager er noe vi som arbeider i barnehagen setter stor pris på. Det betyr lettere klær og mer utetid for både de yngste og eldste barna. Samtidig som sommeren kommer får vi også mer rom for leken i barnehagen. Den leken som oppstår spontant og plutselig og som ikke er en del av hverdagens timeplan i barnehagen.

Barnehagen er en fantastisk arbeidsplass for oss voksne og en fantastisk møteplass for små mennesker. Jeg håper inderlig at mange ungdommer i høst vil sette foten innenfor portene og starte på en utdanning som barnehagelærere. Samtidig skjønner jeg at mange ser en annen vei.

Jeg har i mange år arbeidet som pedagogisk leder. Tatt ulike videreutdanninger og nå begynt på master i barnehagekunnskap ved HVL. Det er et godt tilbud gjennom Udir. Jeg anser meg som heldig som får mulighet til å ta mer utdanning ved siden av jobben, samtidig som jeg får mye støtte og oppbakking av ledelsen og kollegaer i barnehagen. Det hadde ikke gått uten. Men jeg må jo innrømme at jeg ser over stillingsannonsene på Finn innimellom slagene.

Hvordan står det til med bemanningen i barnehagene?

Det har glippet et eller annet sted på veien for barnehagesektoren. Barnehagefeltet har vært under en betydelig utvikling og endring de senere årene. Som et resultat av dette ser vi økt utbygging, full barnehagedekning, økt krav til kompetanse og pedagogisk innhold. Barnehagefeltet har dermed kommet på den politiske agenda. Overføringen av ansvaret for barnehagene fra Barne- og familiedepartementet til Kunnskapsdepartementet uttrykte en tydelig forventning om høy kvalitet i barnehagene. Rammeplanen, Lov om barnehager og en rekke andre styringsdokumenter legger føringer for barnehagens innhold og rammer. Både i St. meld nr 41(2008-2009) og i revidert rammeplan (2017) stilles det høye krav til barnehageledere ved at regjerningen legger til grunn at de ansattes kompetanse er avgjørende for kvalitet og innhold.

Det er fremdeles et skyhøyt sykefravær i barnehagene. Arbeidspresset er høyt og behovet for økt bemanning gjennom hele dagen er et sterkt ønske og behov. Heldigvis kan det se ut som om enkelte kommuner nå ser at det er en sammenheng mellom antall ansatte på jobb og sykefravær. Noen kommuner øker bemanningen i barnehagen og ser positive resultater ved at sykefraværet synker. Er det glimt av lys i tunnelen?

Det hadde vært så fantastisk å snu denne trenden slik at barnehagen igjen kunne bli et attraktivt sted å arbeide. Et sted hvor man blir utfordret faglig, får utvikle seg og gi omsorg og læring til vår kommende generasjon. Vi har en utrolig viktig jobb sett i sammenheng med andre yrkesgrupper. Under pandemien ble vi jo sett på som en type virksomhet og personell som var sentrale for å opprettholde driften av kritiske samfunnsfunksjoner. Ikke verst det, med tanke på statusen vår ute i samfunnet ellers?Powered by Labrador CMS