– Man må se at mange av de valgene barna tar er for å prøve å komme inn i lek og ikke for å ødelegge, sier Trond Kristoffersen (til høyre i bildet) som driver podkasten Tidligvakt sammen med Sondre Bjaberg.
– Man må se at mange av de valgene barna tar er for å prøve å komme inn i lek og ikke for å ødelegge, sier Trond Kristoffersen (til høyre i bildet) som driver podkasten Tidligvakt sammen med Sondre Bjaberg.

– Alle kan ikke leke med alle, alltid. Men alle barn har rett til å ha noen å leke med

Vi må sette oss inn i strategiene barna bruker for å komme inn i lek slik at vi kan veilede dem som ikke helt får det til, mener Trond Kristoffersen og Sondre Bjaberg, som har viet en episode av podkasten sin «Tidligvakt» til dette temaet.

Publisert Sist oppdatert

Både Bjaberg og Kristoffersen er utdannet barnehagelærere. Førstnevnte jobber til daglig som pedagogisk leder i Årvollskogen barnehage i Oslo, mens sistnevnte er daglig leder i Barnehageforum og jobber med kurs, konferanser og utgivelse av fagbøker.

I podkasten Tidligvakt møtes de to over en kopp kaffe for å diskutere barnehagefaglige problemstillinger.

– Målet vårt er å formidle relativt kompliserte ting på en enkel måte, sier Trond Kristoffersen, og forteller at de retter seg mot både barnehageansatte og foreldre.

Observerer

Strategier for å komme inn i lek er altså ett av temaene Kristoffersen og Bjaberg tar opp.

– Det er noen bøker som har vært skjellsettende i mitt pedagogiske liv, blant annet en bok av amerikaneren William Corsaro. Han har forsket nettopp på hvilke strategier barn bruker for å komme inn i lek, på hva som virker og ikke virker, forteller Kristoffersen.

Noen barn har knekt koden og er eksperter på dette, påpeker han.

– Det er ganske avansert. Man ser gjerne at de observerer leken litt på avstand. De sirkler rundt og får oversikt over hva som skjer, før de etter hvert begynner med en liten aktivitet på siden av den pågående leken som de andre blir oppmerksomme på, og så blir de invitert inn i leken på den måten. Eller de kan komme med et forsiktig innspill til leken, for eksempel introdusere en ny rolle, og bli invitert inn på den måten, sier Kristoffersen.

– Da jeg jobbet som barnehagelærer intervjuet jeg tre-fire barn på min avdeling som jeg hadde sett at kunne disse strategiene. Jeg spurte dem om hva de gjorde for å komme inn i lek og presenterte flere scenarioer for dem. De var veldig bevisste på hvordan de ville gå frem i de ulike situasjonene, forteller han.

Strategier som ikke fungerer

Mange barn trenger imidlertid hjelp til å finne gode strategier for å komme inn i lek. I løpet av årene Kristoffersen jobbet som barnehagelærer var han vitne til mange situasjoner der barn prøvde seg på strategier som ikke fungerte.

– Noen buser inn, river ned det de andre har bygget opp og ødelegger leken. Det er i hvert fall sånn det kan se ut for oss voksne. Men dette er også en strategi. Da jeg ble klar over dette gikk det opp for meg at disse barna vil inn i lek, de ønsker ikke å ødelegge. Dette er en måte å ta kontakt på, men det fungerer dårlig hvis man har lyst til å være med på leken.

– En annen strategi som fungerer dårlig er når et barn kommer inn i en pågående lek og prøver å styre og ta over leken. Da blir det ofte krasj, fortsetter han.

Derfor mener Kristoffersen det er så viktig å være bevisst at barn prøver seg på ulike strategier – som kan være mer eller mindre vellykkede.

– Man må se at mange av de valgene barna tar er for å prøve å komme inn i lek og ikke for å ødelegge. Alle barn vil jo leke.

– Istedenfor å gi dem beskjed om at de må slutte å ødelegge for andre, må vi vise dem hvordan de kan gå frem for å bli invitert inn i leken. Vi må være modeller og vise barna bedre strategier, sier han.

– Kan bli overivrig

Kristoffersen understreker samtidig viktigheten av at barnehageansatte har et bevisst forhold til hvordan de selv går frem når de ønsker å delta i barns lek.

– Min opplevelse er at når vi voksne respekterer leken og har en god strategi for å bli invitert inn, så ønsker ofte barna å ha oss med. Det er viktig at også vi har gode strategier for å komme inn i lek slik at vi ikke bare buser inn og tar over. Jeg har selv ødelagt lek i min iver etter å få være med. Det er lett å bli overivrig, sier Kristoffersen.

– Barna eier sin lek

Å vise til at en ansatt har sagt at alle skal få være med på leken, kan også være en strategi for å bli invitert inn i lek, påpeker Kristoffersen og Bjaberg i podkastepisoden. De er ingen fan av en slik regel.

– Alle kan ikke alltid være med. Det er en tanke vi må legge fra oss, sier Kristoffersen.

Denne typen regler er respektløse overfor de barna som leker, mener han.

– Det er å tråkke på barns lek, integritet og nærmest rettigheter. Tre barn som har en fin lek må få lov til å ha den. Det er de tre barna som sammen eier denne leken, så å bestemme at alle skal leke sammen er ikke greit og det virker heller ikke. Voksne holder også noen ganger på med ting som bare passer for to eller tre personer, alle i vennekretsen kan ikke være med hele tiden, utdyper Kristoffersen.

– Det kan være vondt å bli avvist. Hva kan man gjøre i slike situasjoner?

– Nå har vi fått en ny mobbelov for barnehagen. Det er selvsagt viktig at vi jobber med å forebygge mobbing, men jeg er litt bekymret for at det da blir mer av «alle skal være med hele tiden»-pedagogikk. Det krasjer med tanken om at barna eier sin egen lek. Men det er veldig vondt å bli avist. Derfor må vi være ordentlig til stede slik at vi kan hjelpe barn som opplever å bli avvist med å håndtere dette, sier han.

– Alle kan ikke leke med alle, alltid. Men alle barn har rett til å ha noen å leke med, og det må vi sørge for, avslutter Kristoffersen.

Powered by Labrador CMS