Barns medvirkning: Det er i leken at barns demokrati ligger. – La barna skape et lite frirom i opposisjonen. Det er god arena for å praktisere ytringsfrihet i barnehagen, sier forfatter og pedagog Berit Bae.
Barns medvirkning: Det er i leken at barns demokrati ligger. – La barna skape et lite frirom i opposisjonen. Det er god arena for å praktisere ytringsfrihet i barnehagen, sier forfatter og pedagog Berit Bae.

– Barn i opposisjon praktiserer demokrati

– Uten vilje til å inngå kompromiss eller uten evne til å yte motstand, har du ikke demokrati, sier Berit Bae.

Publisert Sist oppdatert

Berit Bae er pensjonert dr. philos ved Høgskolen i Oslo og Akershus, forfatter og en svært erfaren pedagog. Bae er forkjemper for barns medvirkning og aktive deltagelse og rett til ytring på mangfoldig vis.

– Min forståelse av de demokratiske danningsprosessene er forankret i FNs Barnekonvensjon. Både i følge Barnekonvensjonen og lov om barnehager har barn rett til å delta og bli hørt. Barns rett til deltagelse realiseres i prosesser med gjensidig likeverd og respekt i samspill med voksne, sier Bae.

– Gjensidighet innebærer at barn må møte voksne de føler respekt for.  I et slikt miljø bygger man evne til å praktisere ytringsfrihet, som er å la barn møtt med respekt for sine mange ytringsformer. Det vi si verbalt, fysisk og annet. Og det er her det lekende kommer inn siden det er en slik sterk ytringsform for barn, sier Bae.

Leken opposisjon

Barn har mange uttrykksformer og alle er like verdifulle og viktige. Bae beskriver barns demokratiske danningsmuligheter blant annet gjennom leken, humoristisk opposisjon - for eksempel i overganger fra en aktivitet til en annen og i dagligdagse situasjoner som måltider og påkledning. Barnet gjemmer seg når det får en beskjed, men titter fram og ser om du er med på leken.

– Det er ryddetid, men barna løper vekk, gjemmer seg og erter. Men de vet veldig godt at de må rydde til slutt. Eller kle på seg. De vil bare ikke avslutte leken. Dette er overgangssituasjoner hvor barna er klar over at protesten er innenfor en ramme. I lekende opposisjon erter barn de mektige, og det er viktig. I et demokrati må det være rom for å være i opposisjon, gjøre narr av og parodiere. Leter du etter disse små situasjonene i hverdagen, kan du legge grunnlaget for en demokratisk prosess i nettopp leken opposisjon, sier Bae.

Respekterer du ikke barnas lekende uttrykksform, kan man komme til å kneble barns ytringsfrihet.

Gi deg hen

– Så betyr det at det skal være kaos rundt bordet fra nå, og at alle barna skal få opponere mot de voksne? Nei, man må sette grenser. Men gir du deg som voksen litt hen og bekrefter barns lekende opposisjon, avgrenser det seg som regel av seg selv. På denne måten kan man bidra til demokratiske prosesser i barnehagen.

Rammene i barnehagen er på alle måter voksenstyrt. Ved at barn skaper et lite frirom fra regler, skaper de et fellesrom med latter og humor. Barna har ikke mange frirom, men leken, humoristisk opposisjon er en av dem. Dette frirommet skaper de selv, og er en mulig arena for å praktisere ytringsfrihet.

– Observer og tenk igjennom hvordan dere forholder dere og møter slike situasjoner, oppfordrer Bae.

Uten vilje til å inngå kompromiss eller uten evne til å yte motstand, har du ikke demokrati. Barn som får lov til å uttrykke seg vokser opp med flere ressurser til å si i fra, til å gjøre narr av de mektige, men også til å vise solidaritet.

– Vi mot dem. Å kjenne at du er flere mot makta, er nyttig i en demokratisk prosess, konstaterer Bae.

Powered by Labrador CMS