Jørn-Tommy Schjelderup ble presentert som ny administrerende direktør i Private Barnehagers Landsforbund på et allmøte i Bodø fredag morgen.

Den nye PBL-direktøren er langt fra ny i gamet. Slik beskriver han seg selv

Ett år brukte han store deler av ferien sin til å ta UEFA-B-lisenskurs, for å trene barn og unge i fotball. De siste årene har mye handlet om å bygge organisasjon i PBL. – Barnehage er mye mer enn en jobb, sier Jørn-Tommy Schjelderup.

Publisert

Med 20 års fartstid i sentrale stillinger i Private Barnehagers Landsforbund, var han et naturlig valg da Anne Lindboe gikk av etter tre og et halvt år, og ny administrerende direktør skulle konstitueres i januar. Fredag ble det klart at han har takket ja til topplederstillingen på permanent basis.

Trekker fram kunnskap

53-åringen medgir at anledningen kom litt brått på.

– Jeg var ikke forberedt. Hadde ikke tenkt tanken og hadde ikke ambisjoner om å ta steget opp. Jeg hadde vært i rolle som viseadministrerende direktør, og vært ansvarlig for konsernet på organisasjonsnivå internt. Så jeg måtte gå i meg selv og stille spørsmålene. Er du klar, har du lyst?

Svaret han ga seg selv, var ja. Da han meddelte dette til styret, var han samtidig klar på at det viktigste for dem var å finne den beste kandidaten, uavhengig av hvem dette var.

De valgte ham.

– Jeg tror jeg har ferdigheter, egenskaper og erfaring til å gjøre en god jobb, sier Schjelderup.

Samtidig understreker han at det har stor betydning for valget at han kjenner organisasjonen godt, og mener den er godt rigget, slik at topplederen – uansett hvem – kan gjøre det vedkommende er god på, og prioritere det det som er viktigst for PBLs 2.100 medlemsbarnehager.

– Uten den oppbyggingen ser jeg ikke helt hvordan jeg skulle stilt meg som kandidat. Jeg vil kalle oss for den største ansamlingen av barnehagekunnskap i Norge.

Viktig samfunnsrolle

Schjelderup deler også noe av det som har preget egen tankeprosess de seneste månedene:

– PBL spiller en viktig samfunnsrolle. 50 prosent av sektoren er privat. Vi kan gjøre en stor forskjell ved å løfte fram kvalitet. Og vi har en formidabel jobb for å sikre forutsigbarheten for de som skal drive barnehagene. Det er ikke en enkel jobb, men det som driver meg er jobben som gjøres ute i barnehagene. At vi kan gjøre en forskjell for at de kan levere endra bedre på tilbudet til barn og foreldre, og ikke minst videreutvikle gode ordninger for lønns- og arbeidsvilkår, for pensjonsavtale, det som bidrar til at mange har lyst til å jobbe med barn i barnehage. Det er ekstremt viktig.

Han kjenner medlemsmassen godt fra før. Nå blir han deres spydspiss i nær sagt alle sammenhenger. Noe han gir uttrykk for å se fram til.

– Jeg har nesten ti år bak meg som journalist, vært med på å bygge opp kommunikasjonsavdelingen i PBL og jobbet interessepolitisk siden 2002. Den eneste forskjellen nå, er at man skal fronte noe utad. Det har jeg ikke noe problem med. Private barnehager og det de står for, er en del av verdisynet mitt, sier Schjelderup.

– En pådriver

– Hvordan vil du beskrive deg selv som type?

– Jeg er først og fremst en pådriver. Jeg har et høyt arbeidstempo og er veldig interessert i å få PBL med som en god partner både på departementsnivå, regjeringsnivå og stortingsnivå. Jeg ønsker å presentere sektoren, og at PBL skal være en positiv aktør, der målet er at alle skal ha best mulig kvalitet i barnehagene. Jeg er en pådriver for at ting skal skje, og så er jeg nok også ganske strategisk anlagt med tanke på hvordan vi skal komme oss fra A til B. Jeg er også veldig opptatt av å få løftet fram personer og skape gode team så flere har kunnskap og erfaring, sier Schjelderup.

Det ble kake da det ble kjent at Jørn-Tommy Schjelderup er ny administrerende direktør i PBL.

Rekrutteringsprosessen han har vært gjennom, med det som i våre dager gjerne følger med direktøransettelser av profilering og dybdeintervju, har gitt en viss innsikt i personlige egenskaper.

– Av egenskaper man ser er at jeg er en omgjengelig type. At jeg har lett for å prate med folk og at jeg bryr meg om folk. Jeg er også brukbar på å se menneskene og er veldig glad i å bygge team. Jeg er veldig lagdrevet som person, ikke så veldig opptatt av heder og ære, men mer av prosessen. Og av målsettinger, uansett hva de er i livet, sier Schjelderup.

Preget av idrett

Lagbygger og pådriver, altså. Det kan kanskje relateres til en bakgrunn der idrett generelt og fotball spesielt har vært en stor interesse. Mange er også klar over at han har en sønn som spiller fotball på høyt nivå i dansk superliga. Andreas Schjelderup ble som 16-åring i fjor den yngste spilleren til å score to mål i en og samme seriekamp på toppnivå i Danmark.

– Hele mitt liv har vært preget av idrett og fotball. Jeg har bestandig vært engasjert, gjennom oppveksten og som spiller. Og jeg har brukt mye tid på barn og ungdom, som trener for gutter og jenter. Ett år brukte jeg store deler av ferien på å ta UEFA-B-trenerkurs. Det er en del av verdisettet mitt å kunne gi noe tilbake, til idrett som del av en god oppvekst. På et tidspunkt ble det såpass heftig jobbmessig, at jeg ga meg på trenersida. Men når man har satt unger til verden, og flere av dem har vært involvert i idrett, så blir det litt det samme som å ha dyktige ansatte som har satt seg noen mål. Da legger du til rette for at de skal få holde på med det de ønsker.

- Jeg har veldig mye kompetanse fra lagbygging og pedagogikk i forhold til mestring og ferdighetsutvikling. Det har gitt meg utrolig mye å jobbe med barn og ungdom på trenernivå og ledernivå, fortsetter Schjelderup som tror dette er en viktig årsak til at han havnet i PBL og har vært i organisasjonen så lenge.

Verdens viktigste

Parallellen mellom idrett og ledelse, er ikke helt ukjent, poengterer han.

– Man får utrolig mange gode prinsipper gjennom idretten, knyttet til det å spille på lag. Min filosofi er at hvis man virkelig vil noe, så kan man ha noen målsettinger. Men skal det bli resultater, må man ha eierskap til det selv. Jeg har en sønn som har ekstremt eierskap til gleden ved å spille fotball.

I PBL har han vært med siden han var en av fem ansatte. Nå er tallet mangedoblet. Den nye direktøren sier det er med ydmykhet og stolthet at han tar fatt på oppgavene som venter.

– Mange sier at det å jobbe i barnehage er verdens viktigste jobb. Det skjønner jeg godt. Man når ut til mer enn ni av ti unger, bidrar til trygghet og kan fange opp sårbare barn. Gode barnehager gir en kjempegod start på livet. Dette er mer enn en jobb, og det å jobbe i PBL er en verdi i seg selv. Vi er en forening og en interesseorganisasjon hvor alt vi gjør styres av at vi skal jobbe til beste for barn, foresatte, ansatte, eiere og samfunnet for øvrig. Derfor har jeg lyst til å ta lederansvar.

Powered by Labrador CMS