Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) mener at lovverket på ingen måte bistår kommunene med oppdraget de har når det gjelder samiske barn.
Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) mener at lovverket på ingen måte bistår kommunene med oppdraget de har når det gjelder samiske barn.

Ber Brenna sette ned nytt utvalg

Kunnskapsdepartementet jobber med å overføre mer makt og myndighet over barnehagesektoren til kommunene. Sametinget svarer med at samiske barns rett etter barnehageloven må styrkes i samme prosess.

Publisert Sist oppdatert

– Slik loven er i dag er den utydelig. Vi trenger et ekspertutvalg som kan forbedre loven, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) i en pressemelding.

I Hurdalsplattformen sier regjeringen at de vil gi kommunene større mulighet til å styre finansiering og krav til private barnehager, samtidig som at regjeringen vil følge opp Storberget-utvalgets forslag om endring av finansiering av private barnehager.

Sametinget ønsker at det skal følges opp videre med et ekspertutvalg som gjennomgår samiske barns rettigheter i barnehageloven, heter det i meldingen som er en klar utfordring til kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Uklart lovverk i dag

Mikkelsen mener at lovverket på ingen måte bistår kommunene med oppdraget de har når det gjelder samiske barn. Ordlyden i loven sier at kommunene har ansvar for at barnehagene «bygger på» samiske barns språk og kultur i samiske kommuner, mens øvrige kommuner skal «legge til rette for» utvikling av språk og kultur.

– Ordlyden er så uklar at det kan tolkes på flere ulike måter. Det hjelper ingen at lovverket er utydelig, verken kommuner, foreldre eller barn. Hva vil det si at barnehagen «bygger på» eller «legger til rette for» samisk språk og kultur? Ordlyden gir ikke et godt grunnlag for en trygg og god barnehage for samiske barn, og tilbudene i landet blir ulike, sier Mikkelsen.

Vil ha et ekspertutvalg

De siste årene har flere jobbet med å svare på hva en samisk barnehage virkelig er, hvordan de jobber og hva som er grunnlaget for samiske barnehager. Mikkelsen sier at denne kunnskapen enkelt kan tilføres inn i et ekspertutvalg som kan foreslå endringer i barnehageloven.

– Det vil også være til stor hjelp for barnehageeiere å ha en riktig definisjon på samiske barnehager, og ha tydelige mål om hvordan man styrker språk, kultur og identitet. I et slikt ekspertutvalg kan vi samle inn denne kunnskapen, sammen med KS, samiske fagfolk og sektoren for øvrig, for å foreslå ny lovtekst og foreslå tiltak for å styrke kommunenes mulighet til å lykkes med samisk barnehagedrift. Jeg tror at mange kommuner ønsker et tydelig lovverk og forslag til tiltak, sier Mikkelsen i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS