Kristin Bjarke Pettersen er seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet.
Kristin Bjarke Pettersen er seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet.

Lover en tydeligere rammeplan med mindre læreboktekst

Det er knyttet stor spenning til den nye rammeplanen for barnehage som lanseres i oktober.

Publisert Sist oppdatert

I høst sender Kunnskapsdepartementet (KD) en splitter ny rammeplan for barnehager ut på høring. Etter flere utsettelser, blant annet fordi KD ville avvente stortingsmelding 19 «Lek og læring i barnehagen».

Nå venter en samlet barnehagesektor på det som er deres fremste, pedagogiske verktøy.

På Utdanningsdirektoratets barnehageonferanse i Bergen tirsdag, løftet KD litt på sløret og delte prosessen så langt.

Seniorrådgiver i KD, Kristin Bjarke Pettersen kan ikke si som om selve innholdet i det endelige forslaget, men hun lover en kortere og tydeligere forskrift.

Mindre læreboktekst

- Den gjeldende rammeplanen er ti år gammel og det har skjedd mye både samfunnsmessig og faglig, sier Pettersen.

I arbeidet med den nye rammeplanen ligger både stortingsmelding 19, Ødegårdsutvalgets rapport fra 2014 og Djupedalsutvalget arbeid til grunn.

- Den nye rammeplanen er kortere og tydeligere med mindre læreboktekst, men formen er den samme. Gjeldende rammeplan er noe uoversiktlig med gjentagelser. Dette blir bedre, sier Pettersen.

- Rammeplanen vi har nå, inneholder også tydelige rettigheter, men de drukner litt i læreboktekst, noe som blir ryddet opp i.

Beholder formen

Rammeplan for barnehager er en forskrift og ikke en lov. Derfor må den ikke behandles i Stortinget. Men selv om den er en forskrift, sier formen lite om dette. Pettersen sier at det fremdeles ikke vil være paragrafer i rammeplanen.

Arbeidet med ny rammeplan er utfordrende. Det er barnehagens viktigste pedagogiske dokument, men også en forskrift. Det er en balansegang å lage en rammeplan som oppfyller begge deler på en god måte.

Så hvordan ser egentlig prosessen med ny rammeplan ut? Jo, KD har satt ned en arbeidsgruppe som sender utkast til en referansegruppe bestående av forskjellige aktører i barnehagesektoren. KD har sendt ut tre utkast som alle er bearbeidet av referansegruppa og sendt i retur med forslag.

Ønsker innspill fra sektoren

Denne uka ble det tredje og siste utkastet sendt ut og når dette kommer i retur til KD, vil arbeidsgruppa utarbeide det som blir det endelige forslaget til rammeplan som skal sendes ut på høring. Høringen varer i tre måneder. Deretter vil den nye rammeplanen lanseres våren 2017 og trer i kraft neste høst.

Pettersen håper så mange barnehager som mulig vil komme med innspill.

- Deltagelse fra sektoren i høringsprosessen sikrer at saken blir så godt opplyst som mulig. Dette gir dere en mulighet til å påvirke arbeidet med rammeplanen, sier Pettersen.

Forskningsbasert rammeplan?

Det skal være enkelt å finne fram til høringen via regjeringens nettsider. Der kan alle som ønsker komme med innspill på nett. Det er også viktig at hele sektoren kjenner til den nye rammeplanen når den lanseres og at de tar den i bruk.

- Det har vært et ønske fra sektoren at arbeidsgruppen skulle bestå av fagfolk fra barnehage. Er disse representert i gruppen?

- Ja, det er de. Arbeidsgruppen består av jurister og pedagoger, deriblant barnehagelærere, sier Pettersen.

På de andre spørsmålene fra barnehage.no, syntes hun det var vanskelig å si noe konkret siden den endelige utgaven ikke er ferdigstilt enda.

- Mye kan endre seg enda, sier Pettersen.

Barnehage.no følger arbeidet med ny rammeplan for barnehager og kommer med flere saker utover i september og oktober.

Powered by Labrador CMS