Bildet er tatt i Rektorhaugen Kanvas-barnehage.
Bildet er tatt i Rektorhaugen Kanvas-barnehage.

Ny rammeplan forsinket – fikk nærmere 600 uttalelser i høringen

Den nye rammeplanen for barnehagers innhold og oppgaver kommer ikke før i slutten av neste måned. Likevel skal den gjelde fra 1. august.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag offentliggjorde Utdanningsdirektoratet at den nye rammeplanen fastsettes i slutten av april.

Regjeringen melder torsdag at 24. april er datoen da rammeplanen vil bli lagt fram.

Da regjeringen la utkastet til ny rammeplan ut på høring, ble det signalisert at man tok sikte på å ha den endelige planen klar i midten av mars.

"Kunnskapsdepartementet ønsker å fastsette forskriften medio mars 2017 for å gi barnehagene mest mulig tid til å forberede implementering av ny rammeplan," skrev departementet 20. oktober i fjor. 

Forsinkelsen blir møtt med forståelse i Utdanningsforbundet.

– Å utvikle en god rammeplan er tidkrevende arbeid. At departementet vil bruke noe lenger tid på denne prosessen, tar jeg som et tegn på at de tar innspillene fra høringsrunden på alvor, sier leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal til utdanningsforbundet.no.

– Svært ambisiøst

Ikke alle er like begeistret. I den lukkede Facebook-gruppa «Barnehageopprør 2016» er det flere brukere som reagerer på at dette gir veldig kort tid for barnehagene å forberede seg.

«Å iverksette en ny rammeplan for hele barnehagenorge (minus 5 sommerferieuker) vil si ca 8 uker å gjøre jobben på! Svært ambisiøst av denne regjeringa!», skriver ett av medlemmene i gruppa.

600 høringsuttalelser

Statssekretær Magnus Thue (H) i Kunnskapsdepartementet forklarer overfor barnehage.no hvorfor barnehagene må vente lenger enn først antatt:

– Det aller viktigste er at vi får en god rammeplan, og vi mottok nærmere 600 høringsuttalelser som vi går igjennom og vurderer grundig. Det tar tid, men det er med på å sikre at det endelige resultatet blir best mulig.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

– Vil ikke forsinkelsen påføre den enkelte barnehage urimelig stor arbeidsbelastning i en tid på året med lite kapasitet til planlegging?

– Å bli kjent med og implementere en ny rammeplan vil ta tid; det vil ikke kunne skje på verken to eller tre måneder uansett når den legges frem. I tillegg bygger den nye rammeplanen på den som nå gjelder og vil ikke innebære brudd med den tradisjonen barnehagesektoren kjenner. Både formål og innholdsbestemmelse i barnehageloven ligger fast, sier statssekretær Magnus Thue.

Powered by Labrador CMS