DEBATT

Populær stemme: Barnehagelærer Stian Pedersens kronikker om barn blir svært godt mottatt. Her er han på jobb, med to toåringer i Trollskogen barnehage.
Populær stemme: Barnehagelærer Stian Pedersens kronikker om barn blir svært godt mottatt. Her er han på jobb, med to toåringer i Trollskogen barnehage.

– For at et barn skal bli skoleklart, må hele barnet være klart

– La barna få bruke barnehagetiden til å lære seg selv å kjenne og hvilke interesser de har. Kun slik vil de være skoleklare, skriver barnehagelærer Stian Pedersen.

Publisert Sist oppdatert

Stortingsmeldingen «Tid for lek og læring. Bedre innhold i barnehagen», har støtt mot et fjell av kritikk. Og det er vel ikke helt ubegrunnet. Den inneholder mange av de faktorene jeg har fryktet, selv om det neppe er bevisst. Barnehagen må ikke tilnærme seg skolen i en slik grad. For barnas del!

Begrepet «omsorg» har allerede etter min mening alt for liten plass i rammeplanen. For at barn skal bli skoleklare, må hele barnet være klart. Og da holder det ikke bare å jobbe med språk, matematikk og begynnende lese og skrivekunnskaper i form av lek med bokstaver.

Og for all del, jeg har ikke noe imot å kartlegge barn der det er sannsynlig at det er snakk om et barn med utfordringer, det være seg språklig eller sosialt. Men en massekartlegging med progresjonsplaner opp og i mente? Helst ikke.

Hva vil dette kreve? Jo, det vil kreve mer enn hva vi har ressurser til. Man vil gjerne si at kun én av tre ansatte i barnehagen er barnehagelærere. Og de som er barnehagelærere vil med dette måtte bruke enda mer tid til planlegging, eller i dette tilfellet: evaluering. Mer tid borte fra barna.

Man bygger et hjem ut i fra de forutsetningene man måtte ha. I didaktisk planlegging er det noe som heter menneskelige forutsetninger og praktiske forutsetninger. Man bygger på de styrkene man har. Vi har mange dyktige mennesker som jobber i barnehage, la oss bygge videre på dette. Det som er her og nå.

Jeg vil lære barna å forstå sine egne følelser. Jeg vil lære dem om empati og sympati. Jeg vil lære dem å bli selvstendige under påkledning og måltider. Jeg vil lære dem å ta vare på hverandre, der de ser betydningen av å være sammen i ei harmonisk gruppe. Jeg vil også stimulere språk samt ha skoleforberedende aktiviteter med førskolebarna. Men først og fremst så vil jeg lære barna om de tingene de er interesserte i.

Jeg tror barn allerede i barnehagealderen utvikler en stor del av sin personlighet og videreutvikler interesser. Dette er basert på deres egen motivasjon, der de oppmuntres av de voksne til å holde på med sitt interessefelt. Med enda mer struktur på «opplæringen» i barnehage, frykter jeg en følelse av å være en del av en fabrikk. Og det er ikke en god følelse. La barna få bruke barnehagetiden til å lære seg selv å kjenne og hvilke interesser de har. Kun slik vil de være skoleklare.

Du kan lese flere av Stian Pedersens tekster og meninger på bloggen hans: Barns følelser.

Powered by Labrador CMS