DEBATT

«Å være leder i en barnehage handler om å balansere mange ulike oppgaver,» skriver Anne-Lene Skog Dahl.
«Å være leder i en barnehage handler om å balansere mange ulike oppgaver,» skriver Anne-Lene Skog Dahl.

Ledelse kjenner man på kroppen

«Lederens utøving av ledelse, kjennes på kroppen. Det kan gjøre både godt og vondt. Både for personalet, barna og foreldrene,» skriver seniorrådgiver Anne-Lene Skog Dahl i Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager.

Publisert

En barnehage skal være en god plass for alle, både foreldre, barna og personalet. En god barnehage kommer ikke av seg selv, men er et resultat av mange valg og prioriteringer. Det krever mye å lede en barnehage hvor du får ut det beste potensialet i alle dine medarbeidere, og at barna går i en barnehage med et godt leke-, utviklings-, lærings- og danningsmiljø. Å være leder i en barnehage handler om å balansere mange ulike oppgaver. Det er mange funksjoner som skal dekkes.

Dette innlegget ble først publisert på bloggen til Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager.

Utvikling gjennom erfaring

Barnehagelederen er pedagog og det er en fordel om han eller hun opptrer pedagogisk som leder. Det å jobbe i barnehage kan beskrives som å jobbe i et konstant utviklingsmiljø der ingen dag er lik. Barna er i rivende utvikling, og det vi gjør må hele tiden tilpasses og skreddersys ut ifra hvem vi møter. Når du møter Signe på tre år, er det en annen treåring enn treåringene Hanne eller Markus. Og når du møter Signe et halvt år senere, er det igjen en annen Signe. De voksne som jobber i barnehagen er også stadig i utvikling. Den kompetansen du hadde våren 2017 er ulik den kompetansen du har våren 2018, fordi du utvikler deg på bakgrunn av de erfaringene du gjør i møtet med Signe, Hanne og Markus.

Lærende organisasjon

I rammeplanen står det at barnehagen er en lærende organisasjon der hele personalet skal reflektere rundt faglige og etiske problemstillinger, oppdatere seg og være tydelige rollemodeller. Som barnehageleder kan det være en glede og en utfordring å foredle personalets utvikling, slik at de har den kompetansen som trengs for at barnas miljø skal være til nettopp barnas beste.

Kompetanse mot ønsket praksis

Det å være leder i barnehage, krever at du fører personalgruppens kompetanse mot ønsket praksis. At personalets kompetanse får mulighet til å utvikles i tråd med behovene i barnegruppen. Det å være leder i en barnehage krever også at du sørger for at personalet får gode rammer for refleksjon rundt faglige og etiske problemstillinger – at de har gode rammer for å oppdatere seg og være bevisst at de er rollemodeller.

Vi er alle rollemodeller, om vi er det bevisst eller ei. Om du har et ubevisst forhold til deg selv som rollemodell, kan du takke personlig utgangspunkt og flaksen dersom du er en god modell. Om du er bevisst din rolle, har du muligheten til å foredle og justere den – slik at du påvirker miljøet til det beste for barna.

Ledelse påvirker

Sånn er det med ledelse også. En leder utøver ledelse, uavhengig av om han eller hun er det bevisst eller ei. En leder har innvirkning på arbeidsmiljøet, kompetansen til de ansatte og hvordan praksis utøves i barnehagen. Lederens utøving av ledelse, kjennes på kroppen. Det kan gjøre både godt og vondt. Både for personalet, barna og foreldrene. Dersom du som leder er din rolle bevisst, oppstår muligheten til å utvikle og justere – slik at arbeidsmiljøet, barnas barnehagemiljø og samarbeidet med foreldrene blir best mulig.

Ledelse påvirker personalets mulighet for utvikling gjennom erfaring, muliggjør å fungere som en lærende organisasjon og er avgjørende for utvikling av kompetanse mot ønsket praksis.

  • Anne-Lene Skog Dahl er seniorrådgiver i Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager. Hun er utdannet barnehagelærer og har en mastergrad innen barnehagepedagogikk, med fokus på kompetanseutvikling gjennom ledelse og didaktikk.
Powered by Labrador CMS