DEBATT

Eierne av Læringsverkstedet, Hans Jacob og Randi Sundby.
Eierne av Læringsverkstedet, Hans Jacob og Randi Sundby.

Glad for en tydelig rammeplan

– Forslaget til ny rammeplan stiller tydelige krav til både til barnehageeier og styrer om kvalitet, systematikk og progresjon i barnehagens pedagogisk arbeid, noe vi er svært fornøyd med, sier eier og daglig leder i Læringsverkstedet, Hans Jacob Sundby.

Publisert Sist oppdatert

Barnehagesektorens tilbakemeldinger på Meld. St. 19 (2015-2016) Tid for lek og læring - Bedre innhold i barnehagen er hørt og tatt til etterretning. Den norske barnehagemodellen er fortsatt godt ivaretatt og leken har fått en klar og betydelig plass i forslaget til ny rammeplan.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Et godt læringsmiljø sikrer at alle barn, uansett alder, funksjonsnivå, sosial og kulturell bakgrunn, får muligheter for en helhetlig og god utvikling.

Siden vi startet vår første barnehage i 2003, har Læringsverkstedet jobbet kontinuerlig og systematisk med rammeplanens innhold og fagområder og utvikling av et godt læringsmiljø. Derfor kan vi av erfaring si at slikt arbeid gir resultater.

Kunnskapsministeren har flere ganger påpekt at «kvalitetsgapet» mellom gode og mindre gode barnehager er en utfordring i sektoren. Forslaget til ny rammeplan stiller tydelige kvalitetskrav til eier, styrer og personalet. En tydelig rammeplan er etterprøvbar og vil heve kvaliteten i barnehagene til beste for barn.

Den nye rammeplanen vil bli et godt styringsdokument og verktøy for utvikling av barnehagetilbud med høy kvalitet. Vi gleder oss til å sette oss grundig inn i forslaget til ny rammeplan og begynne planleggingen av implementeringen i vårt pedagogiske innhold og pedagogiske praksis.

Læringsverkstedet ser fram til å delta på de fylkesvise høringskonferansene og bidra med innspill til Kunnskapsdepartementets arbeid med ferdigstilling av rammeplanen.

Har du meninger om rammeplanen du vil dele? Send til oss på [email protected]

Powered by Labrador CMS