Midt i november skal en ekspertgruppe ledet av Udir komme med nye anbefalinger for å avgrense smittespredning i barnehager og skoler.
Midt i november skal en ekspertgruppe ledet av Udir komme med nye anbefalinger for å avgrense smittespredning i barnehager og skoler.

Skal se på nye tiltak for å avgrense smittespredning i barnehager

Norge har nå det høyeste antall innlagte pasienter med covid-19 siden mai. Regjeringen strammer inn smitteverntiltakene, men går langt for å skjerme barnehagebarna.

Publisert Sist oppdatert

Samtidig vekkes ekspertgruppen som i vår ga regjeringa råd om smittevern i barnehager og skoler til live igjen.

Les også: Ekspertgruppe skal vurdere tiltak for skoler og barnehager under koronakrisen.

Vet mer om barn og smitte

Selv om landet står foran den mest alvorlige situasjonen med å snu smitten siden mars, peker regjeringen på at vi nå har mer kunnskap om smittespredning blant barn. Derfor er det ikke behov for så strenge råd for de yngste. Dermed gjelder blant annet regelen om at man ikke bør ha flere enn fem gjester for barnehage- eller barneskolekohorter.

Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen, unntas også fra avstandskravet på arrangementer.

- Vi strammer inn på en rekke områder for å få mindre smitte i samfunnet. Det vil gjøre det enklere å holde barnehager og skoler åpne, og det er en viktig prioritet for regjeringen, sier kunnskaps og integreringsminister Guri Melby (V).

Skal se på nye tiltak

Regjeringen reetablerer også ekspertgruppen som jobber spesifikt med barnehager og skoler, og som i vår ga råd om smittevern.

Gruppen skal vurdere hvilke konsekvenser dagens tiltak har for blant annet læring og psykisk helse, og hvilken effekt tiltakene har på smittespredningen.

Den skal også se på nye tiltak som kan avgrense smittespredningen i barnehager og skoler.

– Barn har liten rolle i smittespredningen og de skal ha så liten byrde som mulig under pandemien. De negative konsekvensene av reduserte tilbud i skoler, barnehager og i velferdstilbudet har store konsekvenser for barn og unge. Derfor må vi se om tiltakene virker slik de er tenkt, sier Guri Melby i en pressemelding.

Nye anbefalinger midt i november

Trafikklysmodellen for barnehager og skoler gjelder fremdeles, og legger føringer for hvilke tiltak som skal settes i verk når. Ekspertgruppen skal nå komme med råd om når og hvor lenge skoler og barnehager bør være på rødt nivå. Gruppen skal også finne og gjøre sine vurderinger og anbefalinger basert på den nyeste kunnskapen og erfaringer fra andre land.

Den skal også vurdere og administrere økonomiske konsekvenser av pandemien.

Ekspertgruppen er den samme som kom med anbefalinger til regjeringen tidligere i år. Den skal ledes av Utdanningsdirektoratet, og består i tillegg av medlemmer fra FHI og Barne, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Helsedirektoratet blir observatør i gruppen.

Gruppa skal levere anbefalingene sine til Kunnskapsdepartementet i midten av november.

Powered by Labrador CMS