78 prosent av barna som var til stede i barnehagen under nedstengingen, hadde foreldre i samfunnskritiske yrker.
78 prosent av barna som var til stede i barnehagen under nedstengingen, hadde foreldre i samfunnskritiske yrker.

Ni prosent av barna var på plass i barnehagen under nedstengingen

I snitt var 23 400 barn til stede hver dag i norske barnehager under nedstengingen, viser ferske tall fra SSB.

Publisert Sist oppdatert

12 400 barn (9 prosent) av barna i offentlige barnehager var til stede, mens 11 000 barn (8 prosent) av barna i private barnehager var til stede i barnehagen i perioden 13. mars til 17. april.

De aller fleste barna som var til stede i barnehagene under nedstengingen, 78 prosent, hadde foreldre i samfunnskritiske yrker. Av de øvrige barna som var i barnehagen under nedstengingen, var 9 prosent barn med nedsatt funksjonsevne eller barn som fikk spesialpedagogisk hjelp. Andre utsatte eller sårbare barn utgjorde 12 prosent av barna, viser ferske tall fra SSB (Statistisk sentralbyrå).

Den andre uka etter gjenåpning av barnehagene, i uke 18, var det noe høyere oppmøte i private barnehager sammenlignet med offentlige barnehager, henholdsvis 79 og 76 prosent.

Høyest oppmøte samlet sett var det i Vestland, Trøndelag og Møre og Romsdal fylker som alle hadde over 80 prosent oppmøte i uke 18. Lavest oppmøte i uke 18 var det i Oslo og Innlandet fylker med henholdsvis 73 og 74 prosent oppmøte. Små barn i alderen 0-2 år og litt større barn i alderen 3-6 år hadde like stort oppmøte i uke 18.

I uke 24 var i gjennomsnitt 90 prosent av barna som hadde plass til stede i barnehagen, både i offentlige og private barnehager.

Minoritetsspråklige barn hadde lavere oppmøte enn andre barn i uke 18 da 56 prosent var til stede. Det var litt høyere oppmøte i private barnehager enn i offentlige barnehager for denne gruppen, henholdsvis 59 prosent og 54 prosent. I uke 24 var 88 prosent av de minoritetsspråklige barna til stede i barnehagen og det var samme andel i både offentlige og private barnehager.

Om undersøkelsen

Våren 2020 gjennomførte Utdanningsdirektoratet (Udir) en ekstra datainnsamling for alle barnehager. Formålet var å få en oversikt over hvilke konsekvenser smitteverntiltakene hadde for barnehager.

97 prosent av barnehagene besvarte undersøkelsen. Åpne barnehager er fjernet fra utvalget.

Telletidspunkter var 1. mars, 27. april (uke 18) og 8. juni (uke 24).

Powered by Labrador CMS