Hvilke konsekvenser hadde smitteverntiltakene for barnehagene? SSB har blant annet sett på bemanning og vikarbruk som følge av pandemien.
Hvilke konsekvenser hadde smitteverntiltakene for barnehagene? SSB har blant annet sett på bemanning og vikarbruk som følge av pandemien.

Nær halvparten av barnehagene har satt inn vikar på grunn av pandemien

45 prosent av barnehagene oppgir å ha satt inn vikar grunnet ansatte i risikosonen eller ansatte med luftveissymptomer, ifølge ferske tall fra SSB.

Publisert Sist oppdatert

Hvilke konsekvenser hadde smitteverntiltakene for barnehagene? Statistisk sentralbyrå har sett på blant annet hvor mange barn som var til stede i barnehagene under nedstengingen, samt på bemanningen i barnehagene i uke 18 (27. april til 3. mai) og uke 24 (8.-14. juni), og sammenlignet med normalsituasjonen 1. mars.

Størst vikarbruk var det i uke 18, med 4 900 årsverk til vikar. Flest årsverk til vikar i uke 18 var det i de offentlige barnehagene med 2 600, i de private barnehagene var det 2 300 årsverk til vikar den samme uken.

I perioden barnehagene var stengt var 18 700 ansatte i grunnbemanningen fysisk til stede i barnehagene og jobbet med barn, noe som utgjør nærmere 30 prosent av de ansatte i grunnbemanningen. Av de ansatte som jobbet i barnehagen under den nedstengte perioden var 6 800 pedagogiske ledere og 11 900 annen grunnbemanning, ifølge Udir.

Tallet på årsverk til fast bemanning gikk noe ned fra normalsituasjonen 1. mars og til gjenåpning i uke 18. Årsverkene gikk også noe videre ned til uke 24. Størst nedgang i årsverk var det i private barnehager med nær 1 000 årsverk, mot drygt 500 årsverk i offentlige barnehager.

Sammenlignet med normalsituasjonen, var 99 prosent av årsverkene i offentlige barnehager og 97 prosent av årsverkene i de private barnehagene tilbake i uke 24.

Nesten alle stillingskategorier gikk ned i uke 24 sammenlignet med 1. mars, bortsett fra årsverk til rengjøring som økte noe i den samme perioden.

Økningen i årsverk til rengjøring var i de offentlige barnehagene, mens i de private barnehagene gikk årsverk til rengjøring ned i den samme perioden.

Om undersøkelsen

Våren 2020 gjennomførte Utdanningsdirektoratet (Udir) en ekstra datainnsamling for alle barnehager. Formålet var å få en oversikt over hvilke konsekvenser smitteverntiltakene hadde for barnehager. 97 prosent av barnehagene besvarte undersøkelsen. Åpne barnehager er fjernet fra utvalget. Telletidspunkter var 1. mars, 27. april (uke 18) og 8. juni (uke 24).

Powered by Labrador CMS