Grunnskoler og barnehager i ti kommuner på østlandet skal være på rødt tiltaksnivå.
Grunnskoler og barnehager i ti kommuner på østlandet skal være på rødt tiltaksnivå.

Nå innføres ekstra smitteverntiltak for barnehageansatte

Én meters avstand til kollegene, hjemmekontor når det er mulig og munnbind i fellesområder utenfor egen kohort. Det er noen av tiltakene regjeringen nå innfører for barnehageansatte i de hardest rammede kommunene.

Publisert

Den engelske koronavirusvarianten er påvist i Nordre Follo. Det er innført tiltak tilsvarende regjeringens risikonivå 5 i Nordre Follo, Oslo, Ås, Frogn, Indre Østfold, Enebakk, Moss, Våler, Nesodden, Vestby. Folkehelseinstituttet anbefaler forsterkede smitteverntiltak for ansatte i skoler og barnehager, melder Folkehelseinstituttet i dag, søndag.

Smitteverntiltak for barnehager og skoler er beskrevet i smittevernveilederne for barnehager og skoler. Grunnskoler og barnehager i disse ti kommunene skal være på rødt tiltaksnivå.

Les også: Rødt nivå i alle barnehager i disse ti Østlands-kommunene.

FHI sine hjemmesider står det:

Den engelske virusvarianten er mer smittsom i alle aldergrupper. Ny informasjon tyder på at viruset smitter med samme smittemønster i de ulike aldersgruppene som de tidligere kjente variantene, det vil si at barn smitter videre i mindre grad enn voksne. En nyhetsartikkel i vitenskapsbladet Nature oppgir at den er halvparten så smittsom hos barn under 10 år.

Voksne smitter videre i større grad enn barn. Med en mer smittsom virusvariant har vi derfor følgende forsterkede smittevernanbefaling for ansatte i skoler og barnehager i de berørte kommunene:

 • Det må holdes minst 1 meters avstand til kolleger i alle situasjoner. Vær særlig oppmerksom på fellesområder og kontorareal der man oppholder i lengre perioder (>15 minutter).
 • Alle møter mellom kolleger og andre voksne må holdes digitalt. Dette gjelder også møter med få personer. Dersom man må møtes fysisk, må det være mulig å holde minst 1 meters avstand, helst 2, og holde møtet så kort som mulig.
 • Hjemmekontor må gjennomføres for alle ansatte utenfor undervisningssituasjoner.
 • Dette står det om bruk av munnbind i barnehager:

 • Det anbefales ikke munnbind for ansatte i barnehager i omgang med barn.
  • Barnehageansatte innen samme kohort trenger ikke å bruke munnbind når de arbeider sammen.
  • I fellesområder og på fellesrom der det ikke er mulig å holde 1 meters avstand til kolleger, anbefales bruk av munnbind. Det understrekes at det viktigste rådet er fortsatt å holde avstand, slik at ikke bruk av munnbind skal erstatte avstandsrådet.
  • Munnbind kan begrense smitte fra personer som ikke enda vet at de er smittsomme til andre, men tiltaket er mindre effektivt enn å holde avstand.
  • Råd til foresatte ved levering og henting i barnehager som er på rødt nivå er beskrevet i smittevernveileder for barnehager. Dersom foresatte må komme inn i barnehagen, gjelder anbefalinger om munnbind der de ikke kan holde avstand til andre voksne.
 • Det anbefales ikke bruk av visir.
Powered by Labrador CMS