Kunnskapsminister Guri Melby forventer at kompensasjonen til smitteverntiltak når ut til skoler og barnehager.
Kunnskapsminister Guri Melby forventer at kompensasjonen til smitteverntiltak når ut til skoler og barnehager.

Forventer at pengene når ut til barnehager og skoler – har sendt brev til alle kommuner og fylkeskommuner

Kunnskapsministeren har sendt ut et brev der hun tydeliggjør regjeringens forventninger om hva kommuner og fylkeskommuner skal dekke av merkostnader knyttet til smitteverntiltak i barnehager og skoler.

Publisert Sist oppdatert

Kompensasjon til kommuner og fylkeskommuner for merutgifter til barnehager og skoler i forbindelse med koronapandemien har i hovedsak enten blitt gitt som rammetilskudd eller skjønnsmidler. I tillegg er det gitt noe midler som øremerkede tilskudd.

«Tilbakemeldinger jeg har fått fra sektorene kan tyde på at det er usikkerhet om hva kompensasjonen som går til kommuner og fylkeskommuner skal dekke i skoler og barnehager. Det har av flere også blitt pekt på en opplevelse av at penger bevilget til kommunesektoren ikke når frem til skolene og barnehagene», skriver kunnskapsminister Guri Melby (V) i et brev datert 11. mars.

I 2020 ble det bevilget rundt 18 milliarder kroner til hele kommunesektoren begrunnet med koronapandemien, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Forventer god dialog med barnehager og skoler

Kunnskapsministeren skriver at hun forventer at kommunene og fylkeskommunene har god dialog med den enkelte skole og barnehage, både kommunale og private, om hvordan smitteverntiltakene kan håndteres uten at det går på bekostning av kvaliteten eller medfører unødvendig belastning på ansatte.

Basert på dette forventes kommunene og fylkeskommunene å vurdere om budsjettene til den enkelte enhet skal justeres for å dekke merutgifter, for eksempel til nødvendig ekstra bemanning eller ekstraordinært renhold.

«Regjeringen forventer at kommunene og fylkeskommunene tar særlig hensyn til ekstra rammede skoler og barnehager. Det er viktig at kommunene sørger for økonomisk likebehandling av private og kommunale barnehager, noe som også følger av regelverket», står det i brevet.

Kommunene og fylkeskommunene bør dekke tiltak som kan bidra til å sikre mest mulig tilstedeværelse i skoler og barnehager, som for eksempel ekstra ressurser til skyss og erstatningslokaler, skriver kunnskapsministeren. Hun ber også kommunene om å legge til rette for at skoler og barnehager kan føre ekstra utgifter til koronarelaterte tiltak særskilt i regnskapene.

«Kompensasjon for alle nødvendige merutgifter i kommunesektorens håndtering av smittevernstiltak i skole og barnehage, følges opp som en del av den samlede kompensasjonen av kommunesektoren for 2021, skriver kunnskapsministeren i brevet. Hun understreker at en arbeidsgruppe med representanter fra regjeringen og KS vil fortsette å kartlegge de økonomiske konsekvensene av pandemien for sektoren.

Powered by Labrador CMS