– Dette er et stort paradoks. Mange kommuner sitter nå og reviderer budsjettene sine, og gjør nedskjæringer, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram
– Dette er et stort paradoks. Mange kommuner sitter nå og reviderer budsjettene sine, og gjør nedskjæringer, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram

Foreldrebetaling: – Mange kommuner sitter igjen med tap etter kompensasjon

KS har regnet ut at rundt 200 kommuner går i minus etter at de private barnehagene fullt ut har fått kompensasjon for den manglende foreldrebetalingen etter korona-stengingen.

Publisert

– Vi har vært tydelige på at vi vil stille opp for kommunene, og vil nå kompensere for foreldrebetaling som har falt bort i denne perioden, sa kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) i en pressemelding i begynnelsen av mai.

Men: I en sak publisert på nrk.no i går, kommer det fram at KS har regnet ut at 200 kommuner går i minus etter at de private barnehagene fullt ut har fått kompensasjon for den manglende foreldrebetalingen. 

– Dette er et stort paradoks. Mange kommuner sitter nå og reviderer budsjettene sine, og gjør nedskjæringer, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram, til Nrk. 

Han mener måten pengene er fordelt på, er feil. Pengene er fordelt til kommunene basert på kostnadsnøklene i inntektssystemet, og ikke det faktiske antall barn som går i barnehagene. I tillegg sier han at det ikke er nok penger. 

– Fordelingen treffer ikke presist nok. Alle kommuner har hatt en forventning om at det er det faktiske tapet som skal kompenseres, men totalbeløpet er for lite og det er fordelt på en måte som gjør at mange taper på det, sier Gram til Nrk.

Til barnehage.no utdyper han: 

– Vårt anslag viser at det mangler rundt 100 millioner kroner i perioden fra 13. mars til 13. april, og ytterligere ti millioner kroner for den siste uken barnehagene var stengt. 

700 millioner til barnehagene

7. april vedtok Stortinget regjeringens forslag om kompensasjon til kommunene for bortfall av foreldrebetaling i barnehage og SFO. Rammetilskuddet til kommunene ble økt med én milliard kroner - 700 millioner av dem ble fordelt etter kriteriene for barnehage.

Kompensasjonen gjelder for perioden 13. mars til 13. april. 

Midlene ble i sin helhet utbetalt til kommunene i den ordinære utbetalingen av rammetilskuddet  4. mai. Kommunene har deretter utbetalt kompensasjon til de private barnehagene etter søknad.

Her er oversikten over hvor mye de ulike kommunene fikk utbetalt i kompensasjon

I en undersøkelse gjennomført blant medlemsbarnehagene i PBL i midten av juni, svarte 76,5 prosent av de spurte at de hadde fått kompensasjon for den manglende foreldrebetalingen i sin helhet. 3,3 prosent svarte at de hadde fått delvis kompensasjon, mens 8,6 prosent av de spurte svarte at de ikke hadde fått kompensasjon. 

– Vi følger nøye med på situasjonen og har god dialog med kommunesektoren, sa Astrup i mai. 

– Del av en totalpott

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby sier til NRK at det er viktig å huske på at milliarden til barnehage og SFO kun er en del av den samla kompensasjonen kommunene har fått i år.

– Dette er ikke et øremerka tilskudd man kan se isolert på. Det er en del av en totalpott på cirka 16,5 milliarder kroner til kommunesektoren. Da mener vi kommunene i sum er godt kompensert, sier Melby.

På spørsmål om hvorfor de private barnehagene skal få full dekning og ikke de kommunale, svarer hun: 

– I motsetning til de kommunale barnehagene er ikke de private del av en totalpott. Derfor har de fått en annen form for tilskudd. 

Kommunene er bekymret

Bjørn Arild Gram sier til barnehage.no at kommunene har en forventing om at de samlede merkostnadene etter korona-krisen for norske kommuner vil bli kompensert - så snart støvet har lagt seg, og utvalget som sitter med det store regnestykket har fasiten på bordet. Også den biten som handler om bortfall av foreldrebetaling. 

Det han savner, er forutsigbarheten. 

– De 16,5 milliardene Melby viser til, er en foreløpig sum som skal kompensere for veldig mye. Det er knyttet stor usikkerhet rundt dette, og mange kommuner er bekymret. Det viktigste i det store bildet er at vi får en forsikring om at pengene kommer, så snart vi vet hva det faktisk har kostet. 

Samtidig har PBL og KS kommet fram til et felles opprop der kommunene oppfordres til å forskuttere tilskudd til de private barnehagene for merkostnadene de har hatt i forbindelse med pandemien. 

Powered by Labrador CMS