DEBATT

- Vi vil allikevel si unnskyld for at vi ikke har hatt kapasitet til å svare dere alle personlig på alle mailene og meldingene, skriver aksjonsgruppa i Barnehageopprøret.
- Vi vil allikevel si unnskyld for at vi ikke har hatt kapasitet til å svare dere alle personlig på alle mailene og meldingene, skriver aksjonsgruppa i Barnehageopprøret.

«En unnskyldning fra aksjonsgruppa i Barnehageopprøret»

Her er svaret på utfordringen fra Hilde Sofie Hjelseth.

Publisert

Mandag 4. mai ble det lagt ut en lang kronikk på barnehage.no. Den het «Takk kjære barnehageansatte, vil det komme en unnskyldning fra Kleppe? », og var stilet til en av oss i aksjonsgruppa i Barnehageopprøret. 

Kronikken var en reaksjon på et innlegg lagt ut på Barnehageopprørets facebookgruppe  dagen før 1. mai - og som handlet om arbeidstidsbestemmelser og arbeidsforhold. 

Vi ønsker med dette tilsvaret å benytte anledningen til å be om unnskyldning for å ha forsømt oss den siste tiden. 

Innlegget som fremkalte kravet til unnskyldningen besto av en lenke til en kronikk skrevet av Vegard Eines publisert på barnehage.no 30. april, med en følgetekst til innholdet i kronikken. Eines budskap er kort fortalt at vi som jobber i barnehager må slutte å kompensere for at barnehage ikke har politisk prioritet.    

Eines spør et høyst betimelig spørsmål: «Hvor mange barn må slite seg gjennom livet før de får en barnehage som har forutsetningene for å faktisk gjøre dem klare for skolen og videre liv?». 

Stilte oss ikke bak streik

Til Eines frustrasjon ville ikke vi i aksjonsgruppa i Barnehageopprøret stille oss bak eller dele oppfordringen om å streike fra Facebook-gruppa vår.

Ikke fordi vi mener at det ikke ville vært hensiktsmessig med en slik markering, men fordi vi mener at dette må forberedes godt i forkant og mobiliseres for i langt tid slik at den får den effekten man ønsker å oppnå. Og det er vi gjerne med på - for koronakrisen har vist med tydelighet hvor nødvendig det er med endringer i vår sektor. Kravene til kohortinndelingen i smittevernveilederen for barnehagene har tydeliggjort at bemanningsnormen på ingen måte gjenspeiler antall ansatte som barna har tilgjengelig. Dette på tross av at normen er formulert som et minimum.  

Facebookinnlegget med Eines kronikk - og altså utgangspunktet for kravet om en unnskyldning - er det som har fått flest «likes» i Barnehageopprørets fire år lange historie. På barnehage.no har kronikken til nå fått «liker» 1400 ganger - som i den konteksten også er oppsiktsvekkende mange.

Etter kronikken her på barnehage.no med overskriften «Takk kjære barnehageansatte, vil det komme en unnskyldning fra Kleppe?» har Barnehageopprøret fått hundrevis av nye medlemmer - vi er faktisk nå 24 563 stykker- og 833 mennesker har i skrivende stund trykket at de «liker» budskapet i innlegget som er utgangspunktet for kravet. 

Det er altså tydelig at arbeidstidsbestemmelser, arbeidsforhold der bemanning er sentralt og hvordan dette påvirker barnas hverdag skaper engasjement hos mange. 

Barnehageopprøret har fått fornyet styrke - og vi i aksjonsgruppa er selvfølgelig svært takknemlige for denne uventede drahjelpen som har bidratt til det. 

Mange tilbakemeldinger

I sin kronikk hevder Eines at det viser seg nå i koronakrisen at barnehagen nok en gang blir en salderingspost; han viser til barnehageansatte han har snakket med rundt omkring i landet, som er slitne og føler seg urettferdig behandlet.

Som han påpeker er ikke opplevelsen av å ha for dårlige forutsetninger til å utføre jobben vår noe som er nytt for barnehagefolk. Men at dette er noe mange kjenner på ekstra tydelig nå etter at barnehagene åpnet igjen etter koronastenging samsvarer også med det vi i aksjonsgruppa i Barnehageopprøret har fått erfare. 

Vi har etter at barnehagene åpnet igjen etter koronastenging fått mengder av mail på barnehageoppror.com og private meldinger på facebooksiden barnehageopprør-info og til våre egne kontoer av barnehageansatte; styrere, barnehagelærere, pedagogisk ledere, barne- og ungdomsarbeidere og medarbeidere på alle nivåer. På grunn av utydelige retningslinjer for smittevern er det mange ulike måter barnehagene har innrettet seg på. 

For noen har det opplevdes positivt, og gir tilbakemelding om at det er fantastisk å oppleve hvordan bemanningsnormen fungerer når den er reell, med tre små/ seks store barn per ansatt gjennom kortere barnehagedag. 

For andre, hvor kohortinndelingen har blitt tolket annerledes, har det ikke vært en positiv opplevelse. Noen melder om opp til 11 barn i sin kohort, andre 7 småbarn, og om «frislipp» av kohorter ved åpning og stenging da barnehagens åpningstider ikke har blitt redusert.  

Mange er fortvilte og spør oss om hva de kan gjøre for å bedre på situasjonen. 

Foreldre skriver også til oss i frustrasjon - de ser at de ansatte sliter med å ivareta barna deres med alle smittevernrutinene som kommer oppå alle de vanlige gjøremålene, og at de ansatte er slitne. De er utrygge på om smittevernet ivaretas- og om barna deres har det bra.  

Derfor vil vi i aksjonsgruppa benytte denne anledningen til å beklage til alle dere som har sendt inn personlige meldinger og mail til oss disse siste ukene. 

Vi har gjort det vi kan for å dokumentere og bringe informasjonen dere har gitt oss (nøye anonymisert) videre til Kunnskapsdepartementet i møtet med dem 17.04. Vi har jobbet iherdig med å få mediene til å skrive om problemstillingen knyttet til gjenåpningen av barnehagene - noe vi har lyktes med til en viss grad. Vi har skrevet kronikker og innlegg - som nok i redaksjonene har druknet i koronanyheter. Vi legger ut informasjon og kronikker vi tenker er relevante i den situasjonen mange står i nå fra facebookgruppa og info-siden til Barnehageopprøret.  

Vi vil allikevel si unnskyld for at vi ikke har hatt kapasitet til å svare dere alle personlig på alle mailene og meldingene. 

De vi har rukket å svare har alle fått det samme rådet: 

Organiser og engasjer deg i en fagforening. Sørg for at du har eller selv er tillitsvalgt på din arbeidsplass, og opprett en klubb hvor dere kan diskutere arbeidsplassens behov og få kunnskap om lovverk, tariffavtaler og oppgjør. 

På den måten vil det være lettere for deg å være lojal mot barna, dine kolleger, foreldrene og samfunnet. 

Alle er like mye verdt

Vi skal stå side om side med sykepleierne, de øvrig ansatte på sykehusene, barnevernpedagogene, helsesykepleierne, hjelpepleierne og alle de andre yrkene som i likhet med vårt så tydelig i denne tiden har vist seg å være kritiske for samfunnet.  

Vi er alle like mye verdt, og vi har alle rett til et arbeidsliv som er til å leve med. På samme måte som sykepleierne kjemper for bedre muligheter til å ivareta pasientene, skal vi fortsette å kjempe for bedre muligheter til å ivareta barna, deres behov og barnehagens mandat. 

Takket være fagforeningene har vi lovfestet rett til å kunne gå på do i arbeidstiden, til å å jobbe overtid innenfor avtalte bestemmelser, til å kunne ha tid til å organisere arbeidet slik at barnehagen drives etter de krav som ligger i mandatet - et mandat som myndighetene har understreket at fortsatt er gjeldende og skal ligge til grunn for driften.

Nå som arbeidet har vært og skal være ekstra intenst for mange er det så viktig at det er mulig å ta ut lovfestede pauser. Hvis det ikke gis mulighet til å hvile faller korthuset sammen i løpet av kort tid; tilbudet til barna blir dårligere, ansatte blir syke og avdelinger må stenge, og det er en dårlig, kortsiktig - og ulovlig løsning. 

Pass på at din arbeidsgiver overholder dette - hvis ikke må det varsles til tilsynsmyndigheter og fagforening. 

Vi orke å fortsette å si ifra, involvere de tillitsvalgte og fagorganisasjonene og stå på minimumskravene!

Det er kun slik vi kan bidra til endring, og det er kun slik vi kan få bedre forhold for barna.  

Vi håper at ingen lar seg kneble. Vi kan garantere at Barnehageopprørets facebookgruppe skal være et forum for meningsutveksling, tvil, refleksjoner og spørsmål, gjennom deltakelse i saklige, faglige diskusjoner. 

Ingen skal bli hengt ut eller navngitt i andre sammenhenger for sine meningsytringer. 

Kom gjerne med innspill på hvordan vi som Barnehageopprørere sammen kan bidra til ytterligere endring. 

Det samme gjelder på din arbeidsplass: ytringsretten står sterkt, og det er forsvinnende få ting du ikke kan ytre deg kritisk om eller foreslå endringer til - også i det offentlige rom. 

Ytringer og varsler krever handling. 

Gjør som Eines oppfordrer til: vær en god rollemodell for barna. Det er å si nei når grenser tråkkes over at vi lærer barn om integritet og egne grenser. 

Kritikkens handlingsrom må utvides - ikke innskrenkes. 

Det er til barnas beste. 

Powered by Labrador CMS