Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby oppfordrer barnehagene om å være fleksible for å kunne gå tilbake til full åpningstid. Her på besøk i Ammerudlia barnehage i går.
Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby oppfordrer barnehagene om å være fleksible for å kunne gå tilbake til full åpningstid. Her på besøk i Ammerudlia barnehage i går.

– Barnehagene bør vurdere om de kan ha full åpningstid

Kunnskapsminister Guri Melby (V) oppfordrer flere barnehager til å ha full åpningstid igjen. Det får leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet til å reagere.

Publisert

Ifølge en sak i VG beskriver han de ansattes situajon «som en skvis mellom krav til smittevern og lange dager.»

– Denne dobbeltkommunikasjonen er helt umulig å forholde seg til. Statsråden må velge. Skal vi følge smittevernreglene eller ha full åpningstid? Hvis statsråden ikke vil velge må hun svare på hvordan barnehagene skal få tak i og finansiere nok bemanning, skriver Handal i en sms til avisen, ifølge VG.

I forrige uke ble veileder for smittevern i barnehagene revidert, og det ble mulig med større faste barnegrupper. Det vil gjøre det lettere for flere barnehager å ha full åpningstid, heter det i en melding publisert på Regjeringens nettside

– Erfaringene hittil med gjenåpningen viser at det er trygt å ha større barnegrupper. Dette er gode nyheter for barn som vil leke med flere av vennene sine. Dette gir også fleksibilitet i barnehagenes planlegging av dagen, og flere barnehager vil få mulighet til å ha full åpningstid, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Fremdeles fokus på smittevern

I den reviderte veilederen fra Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet gjelder fortsatt tiltakene om at syke personer ikke skal være i barnehagen, at det sørges for god hygiene og redusert kontakt mellom personer.  

Det som er endret i veilederen er blant annet organisering av barnegruppene, og det gir større fleksibilitet i hvordan barnehagene kan organisere dagen:     

  • I den første veilederen ble det foreslått faste grupper (kohorter) på 3 barn i småbarnsavdeling, og 6 barn i storbarnsavdeling. Nå åpnes det for at antall barn kan økes med opptil 5 barn for de under 3 år, og opptil 10 barn for de over 3 år.
  • Hvis barnehagen øker antall barn i en kohort, bør den ikke samtidig øke antall kohorter som samarbeider, fordi det skaper flere kontakter mellom barn.
  • Kohorter som ikke samarbeider bør helst være på ulike uteområder. Kohorter som ikke samarbeider kan bruke uteområder etter hverandre.

Målet er at barn og ansatte skal ha et begrenset antall kontakter for å begrense smittespredning innad i en gruppe og mellom grupper.

Imponert over ansatte

Visere skriver regjeringen at veilederen er ment som råd, og er klar på at barnehagene selv må vurdere barnegruppens størrelse utfra barnas alder, aktivitetsnivå, behov for voksenoppfølging og lokale forhold.

– Jeg er imponert over alle ansatte som har bidratt til at gjenåpningen av barnehagene har gått så bra. Mange har stått på og funnet gode lokale løsninger som ivaretar smittevernet. Jeg har forståelse for at noen barnehager fortsatt må ha noe kortere åpningstid enn normalt. Men med den reviderte veilederen håper jeg enda flere barn kan få et fulltidstilbud, sier Melby.

Samtidig må barnehagene sørge for et ordinært tilbud til barn av foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner og barn med særlige behov som ikke kan ivaretas når barnehagen har redusert åpnings- eller oppholdstid. Dersom barnehagen har kortere åpningstid enn normalt, må de derfor i mange tilfeller ha lengre åpningstid for disse barna. Hvor omfattende tilbud barna skal ha, må vurderes konkret ut fra barnets behov eller foreldrenes behov for barnepass for å kunne ivareta sin funksjon.

Ikke krav om fulltid

Melby sier samtidig at det ikke er krav om fulltid i regelverket. 

Hvor omfattende tilbud disse barna skal ha, må vurderes konkret. Vi har lagt til grunn at barn av foreldre i kristiske samfunnsfunksjoner ofte må ha et ordinært tilbud for at foreldrene skal kunne ivareta sammfunnsfunksjonen, men at barn med særlig behov i en del tilfeller kan ivaretas også innenfor en redusert åpningstid, heter det fra regjeringen.

Den nye veilederen er tydelig på at barna som hovedregel skal ha minst mulig kontakt med andre grupper enn sin faste gruppe, men åpner for en viss fleksibilitet for barn med særlige behov og barn med foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner. De kan tilhøre en annen kohort for eksempel på begynnelsen eller slutten av dagen om nødvendig.

– Bør strekke seg langt

Direktør Anne Lindboe i PBL (Private Barnehagers Landsforbund) sier til VG at det går stadig mer i retning av ordinære åpningstider, og at den reviderte veilederen er et viktig skritt mot en mer normal barnehagehverdag, også med ordinære åpningstider.

– Det er viktig at vi, så langt det er smittevernfaglig forsvarlig, kommer tilbake til hverdagen. Derfor mener vi barnehagene bør strekke seg langt for å få til mer normale åpningstider fremover, selv om det fremover fortsatt vil være økt fokus på hygiene og smittevern.

Hun sier også til avisen at muligheten til samarbeidende grupper gjør barnehagene mindre sårbare for fravær.

– I enkelte barnehager kan det fortsatt være utfordringer med å få kabalene med bemanning og barnegrupper til å gå opp. De vil da fortsatt ha muligheten til å ha litt reduserte åpningstider. Men vi antar at dette fremover vil være unntakene og ikke hovedregelen i sektoren.

Powered by Labrador CMS