Statsforvalternes rapporter viser at flere betegner bemanningssituasjonen som prekær; særlig i barnehager og på små enheter med mindre mulighet for fleksibel organisering og bruk av ansatte.
Statsforvalternes rapporter viser at flere betegner bemanningssituasjonen som prekær; særlig i barnehager og på små enheter med mindre mulighet for fleksibel organisering og bruk av ansatte.

«Spesielt små enheter er sårbare for stort fravær blant personalet»

Smitteøkning, sykefravær og mangel på lærere, barnehagelærere og andre ansatte er fortsatt situasjonen i store deler av skole- og barnehage-Norge, rapporterer statsforvalterne.

Publisert Sist oppdatert

Og mangelen på kjente voksne går spesielt ut over de minste og mest utsatte barna.

Det viser nær samtlige ukerapporter fra statsforvalterne til Utdanningsdirektoratet, gjengitt i en sak i VG.

Der kommer det blant annet fram at flere betegner bemanningssituasjonen som prekær; særlig i barnehager og på små enheter med mindre mulighet for fleksibel organisering og bruk av ansatte. Statsforvalteren i Vestfold og Telemark melder også at fraværet blant barn og unge er høyt - som det er hos de ansatte.

Gjennomsnittlig meldes det om et fravær for både bemanning og elever på ca. 5-20 prosent. Men mange barnehager og skoler får «topper» i fraværet for barn og elever, av og til opp mot 70-80 prosent, skriver Petter Andersen hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

På tross av dette klarer de fleste å opprettholde normal drift. Samtidig nyanserer han bildet med at «spesielt små enheter er sårbare for stort fravær blant personalet.»

Det er ikke bare der fraværet er høyt: «Enkelte enheter har vært oppe i 75 prosents fravær», skriver Statsforvalteren i Agder.

Utdanningsforbundet, som organiserer de fleste lærerne og barnehagelærerne, melder til Statsforvalteren at mange lærere er borte fra jobb rett og slett fordi de er utslitte etter dager og uker med unntakstilstand, der de skal være flinke og holde fortet, står det videre i artikkelen.

For barnehagene i Oslo og Viken fører redusert tilbud fortsatt til redusert tid i barnehage for mange. Det pedagogiske tilbudet blir forringet ved at både planlegging av opplegg og mulighet for gjennomføring er begrenset på grunn av bemanningssituasjonen.

– Liten grad av forutsigbarhet og stabilitet i personalet vil slå ulikt ut overfor ulike barn, men det vil være de barna som har størst behov for stabilitet i hverdagen som vil bære de største belastningene i den situasjonen sektoren er i nå, skriver Trond Haugerud hos Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Powered by Labrador CMS