Det er stor mangel på vikarer i barnehagesektoren. Før jul ble dte innført 'pensjonistlønn', nå følger PBL på med å endre AFP-reglene midlertidig.
Det er stor mangel på vikarer i barnehagesektoren. Før jul ble dte innført "pensjonistlønn", nå følger PBL på med å endre AFP-reglene midlertidig.

Vil avhjelpe vikarmangelen - PBL endrer AFP-reglene

AFP-pensjonister innenfor PBL-området vil nå kunne jobbe som vikarer ved covid-19-relatert fravær i barnehager, skoler og helse- og omsorgssektoren uten at AFP-utbetalingene blir redusert.

Publisert Sist oppdatert

Ordningen er midlertidig og gjelder frem til 30. juni 2022.

Det kommer fram i en melding på pbl.no.

Før jul ble det kjent at pensjonert personell fra 1. januar i år kan motta en særskilt fastsatt pensjonistlønn uten at AFP eller alderspensjonen reduseres. Nå kan også AFP-pensjonister innen PBL-området jobbe uten at pensjonen reduseres.

En utfordring for denne gruppen pensjonister er at dersom arbeidstakeren får arbeidsinntekt etter uttaket av AFP, skal pensjonen normalt reduseres med samme prosentsats som arbeidsinntekten utgjør av tidligere pensjonsgivende inntekt.

PBL har nå besluttet at mottakere av avtalefestet pensjon (AFP) skal få unntak fra bestemmelsen om etterberegning av pensjon for dem som har arbeidsinntekt på mer enn 15.000 kroner ut over forventet inntekt.

Forutsetningen er at det kan dokumenteres at inntekten er knyttet til covid-19-relatert vikararbeid i barnehage, skole eller helse- og omsorgssektoren, står det videre.

Samtidig understrekes det at pensjonister med ytelsesbasert pensjon etter det gjeldende regelverket kan jobbe som vikarer uten at dette påvirker utbetalingen av tjenestepensjon.

Powered by Labrador CMS