Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby er klar på at kommunene må strekke seg langt for å holde barnehagene åpen. Her fra et besøk i Ammerudlia barnehage tidligere i år.

Mener kommunene bør holde barnehager åpne – også med lokale smitteutbrudd

Nytt barnehageår, økt smitte og trafikklysmodell. Politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet mener kommunene, så langt som mulig, bør gjøre det de kan for å holde barnehage og skoler åpne.

Publisert Sist oppdatert

Smittetrykket i Norge har økt de siste ukene. I noen kommuner har enkeltbarnehager stengt som følge av smitte, mens Indre Østfold har valgt å stenge alle barnehager i en uke.

– Indre Østfold kommune planlegger for skolestart og åpning av skolefritidsordninger (SFO) og barnehager fra mandag 17. august, men dette avhenger av smitteutviklingen. Kommunestyret vil i møtet søndag den 16. august kl. 12.00 ta den endelige beslutningen om dette, opplyser Indre Østfold kommune på sine nettsider.

Vil ha åpne barnehager

– Vårt klare mål er at vi på nasjonalt nivå skal holde skoler og barnehager åpne slik at ingen havner bakpå i utdanning eller opplæring.

Det sa kunnskapsminister Guri Melby på en pressekonferanse tidligere i uken. Hun var klar på at vi helt sikkert kommer til å se flere eksempler på lokal smitteoppblomstring.

– Det vil bli krevende, og vi må nok leve med dette en stund. Samtidig så minner jeg om at trafikklysmodellen er laget for at skoler og barnehager skal kunne ha åpent, selv om det er smitteutbrudd. Og kommunene bør så langt det er råd, tilstrebe å holde skoler og barnehager åpne.  Det er kort og godt for at skoler og barnehager er så viktig for elevene og for barna. Opplæringen og det sosiale med å være sammen, tryggheten med å bli sett og det å møte for å leke seg bør være tilnærmet likt som det var før koronaen kom.

Satssekretær Anja Johansen.

Stram inn ved behov

Statssekretær Anja Johansen (V) skriver i en epost til barnehage.no at de fleste barn og voksne nok har gledet seg til å få en mer normal hverdag.

– Dessverre er det eksempler på lokale smitteutbrudd og da er det viktig at lokale helsemyndigheter følger med og strammer inn ved behov. Slik kan vi stoppe smitten. Det er helsemyndighetene i kommunen som avgjør om trafikklyset skal skifte til rødt, ikke skolene og barnehagene selv.

– Hva mener du er hensikten med trafikklysmodellen, så lenge man ser eksempler på at barnehager stenges?

–  Poenget med dette systemet er at smitteverntiltakene skal tilpasses smittesituasjonen. Ved endringer i smittesituasjonen vil derfor også tiltakene endre seg. Derfor er det viktig at barnehageeier har beredskapsplanene klare for de ulike nivåene slik at det blir enklere å sette inn riktige tiltak til den gjeldende smittesituasjon, skriver hun.

– Hvor langt mener du kommuner må strekke seg for å holde barnehager åpne i forbindelse med lokale utbrudd?

– Er det en ting vi har sett i denne perioden, så er det hvor viktig det er for barn å være i barnehagen. Barnehager er viktige arenaer for barns utvikling, læring, sosialisering og lek. Særlig gjelder dette for de sårbare barna.  Trafikklysmodellen er nettopp laget for at skoler og barnehager skal kunne ha åpent selv med smitteutbrudd. Jeg mener kommunene, så langt det er mulig, bør tilstrebe å holde barnehager og skoler åpne. På landsbasis er heldigvis nivået på gult, noe som for eksempel betyr at barnehagene kan ha normale åpningstider og at hele barnehageavdelinger kan være samlet.

Line Vold er avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet.

Statssekretæren er klar på at det vil sitte veldig langt inne for regjeringen å gjennomføre en ny nasjonal nedstenging av barnehagene, på samme måte som vi så i mars.

– Å stenge skoler og barnehager er et av de mest inngripende tiltakene vi kan gjøre. Det vil sitte veldig lagt inne for regjeringen å gjøre dette en gang til. Ved stor smittespredning skal skolene og barnehagene følge rødt tiltaksnivå og dermed sette inn flere kontaktreduserende tiltak. Veilederen gir konkrete råd for hvordan dette kan gjøres.

Smitte av barn

– Etter at barnehagene og skolene gjenåpnet i april og mai, har det vært meldt om få smittede av Covid-19 hos barn.

Det sa Line Vold, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet under en pressekonferanse tidligere i uken.

Noe som også vises i tallene: Per 14. august var det 233 smittede barn i aldersgruppen 0-9 år, ifølge FHIs dagsrapport. Totalt er det samme tid meldt om 9850 tilfeller i Norge.

– Kunnskap om virussykdommen så langt tilsier at barn har den laveste sykdomsbyrden av Covid-19, og derfor viktig at barn også får lav tiltaksbyrde. Man bør med andre ord ha høy terskel for å begrense aktivitetene til barn, sa Vold, og fortsatte:

– Barn blir sjeldnere syke enn voksne, og får milde symptomer. Men også barn kan smitte andre når de blir syke. Derfor er det svært viktig at alle skal holde seg hjemme når de er syke, selv med milde symptomer.

Powered by Labrador CMS