Kunnskapsminister Guri Melby (V) og regjeringen ber Stortinget forlenge den midlertidige koronaloven.
Kunnskapsminister Guri Melby (V) og regjeringen ber Stortinget forlenge den midlertidige koronaloven.

Midlertidig koronalov skulle gjelde til sommeren – regjeringen ber Stortinget om å forlenge den

1. juli går dagens midlertidige lov ut på dato, og nå ber regjeringen Stortinget om å forlenge den til november.

Publisert Sist oppdatert

Som følge av at samfunnet ble nedstengt i fjor, fikk regjeringen på plass en midlertidig forskrift om tilpasninger, blant annet i barnehageloven. Den var hjemlet i den midlertidige koronaloven. Da den ble opphevet, fikk regjeringen på plass en egen midlertidig lov som ble vedtatt 26. mai 2020. Varigheten har ved senere anledninger blitt forlenget, og nå gjelder den fram til 1. juli. Imidlertid mener regjeringen at den uforutsigbare smittesituasjonen gjør det nødvendig å forlenge varigheten av den midlertidige loven.

Samtidig vil de gjøre noen tekstendringer som fører til at den forlengede midlertidige loven passer overens med den nye paragraf- og kapittel-strukturen som barnehageloven fikk fra 1. januar i år.

– Dette innebærer ikke realitetsendringer, heter det i proposisjonen.

Konkret ønsker regjeringen å forlenge den midlertidige loven til 10. november.

– Det er grunn til å anta at det lokalt kan oppstå behov for kortvarige stenginger og andre inngripende smitteverntiltak også etter 1. juli 2021. I tillegg er det uforutsigbart hvordan smittesituasjonen vil utvikle seg, og det kan dermed ikke utelukkes at det også kan bli behov for nasjonale smitteverntiltak som påvirker barnehager og skoler. Det er dermed fortsatt behov for å ha regler som bidrar til at barn, unge og voksne i størst mulig grad skal få ivaretatt sine rettigheter etter barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven, samtidig som det gis rom for nødvendige tilpasninger til en situasjon med inngripende smitteverntiltak.

Regjeringen mener at å forlenge loven til 10. november vil gi barnehagene og skolene den nødvendige forutsigbarheten når høstsemesteret starter. Samtidig gjør opphørstidspunktet at loven ikke automatisk slutter å gjelde i Stortings-ferien – fra juni til oktober.

– Fra Stortinget samles til 10. november vil det være tilstrekkelig tid til eventuell ny komitébehandling, første- og annengangsbehandling og sanksjonering.

Powered by Labrador CMS