Det har vært en nedgang i kontantstøttemottakere i alle landets fylker, med unntak av fem.
Det har vært en nedgang i kontantstøttemottakere i alle landets fylker, med unntak av fem.

Færre mottar kontantstøtte

Ved utgangen av juni 2019 var det 22 248 mottakere av kontantstøtte. Det er en nedgang på 1,7 prosent eller 386 personer fra samme periode i fjor, melder Nav.

Publisert

Ved utgangen av juni 2019 var det 22 248 mottakere av kontantstøtte. Det er en nedgang på 1,7 prosent eller 386 personer fra samme periode i fjor, melder Nav.

- Dette er en betydelig svakere nedgang enn det vi har sett de siste tre årene - På 10 år har antallet mottakere blitt halvert, mye fordi kontantstøtten ble avviklet for to-åringer i 2012. Dersom vi sammenligner med tall for juni 2013, da kontantstøtten bare gjaldt for ettåringer sånn som nå, har antallet mottakere gått ned med 17,5 prosent, noe som tilsvarer en nedgang på 4 707 personer, skriver Nav i pressemeldingen

Ifølge dem skyldes nedgangen at det fødes mindre barn nå enn tidligere, i tillegg til at flere barn har fått rett på barnehageplass. I 2016 fikk barn født i september og oktober krav på plass innen den måneden de fyller ett år, og det samme ble innført for barn født i november med virkning fra og med 2017.

Nedgang i mange fylker

Sammenlignet med tall for juni 2018 har det vært en nedgang i antall kontantstøttemottakere i alle fylker utenom fem. I Oslo, Hedmark, Vestfold, Rogaland og Møre og Romsdal har antallet mottakere økt. Størst økning var det i Hedmark der antallet økte med 9,2 prosent. Størst nedgang finner vi i Sogn og Fjordane der antallet mottakere gikk ned med 13,6 prosent fra juni 2018 til juni 2019. Det tilsvarer 63 færre mottakere. Sogn og Fjordane er også fylket som har hatt størst prosentvis nedgang fra 2013 til nå, en nedgang på 36,4 prosent. Sammenlignet med juni 2013 har alle fylker hatt en nedgang i antallet mottakere av kontantstøtte.

Stabilt

Andelen barn det utbetales kontantstøtte for blant alle barn i kontantstøttealder har holdt seg stabil og var i juni 2019 på 43,8 prosent, mot 43,2 prosent i juni 2018. Fylket der høyest andel fikk utbetalt kontantstøtte var Vest-Agder der 56,5 prosent av barna i kontantstøttealder fikk kontantstøtte. Fylket med lavest andel var Troms, med 32 prosent.

 

Powered by Labrador CMS