Styret i Nettverk for natur- og gårdsbarnehager. Bak fra venstre Audun Emil Tvedten, Hjørdis Kindem Thyholt, Kathrine Haugland, Anita Hunstad, Knut Emil Kolstø og styreleder Ragnhild Tyholt.
Styret i Nettverk for natur- og gårdsbarnehager. Bak fra venstre Audun Emil Tvedten, Hjørdis Kindem Thyholt, Kathrine Haugland, Anita Hunstad, Knut Emil Kolstø og styreleder Ragnhild Tyholt.

Natur- og gårdsbarnehager: – Potensialet er stort for flere medlemmer i nettverket

I dag er 60 medlemmer i Nettverk for natur- og gårdsbarnehager samlet til konferanse på Sola. – Vi skulle gjerne nådd tak i flere, det er mange slike barnehager her i landet, sier styreleder Ragnhild Finden. 

Publisert

– Vi har erfaringer om hva som skjer når man legger en hard og tørr ert i jorda, og gir den omsorg i form av lys og vann. Vi ser hva som skjer når det gror. Så hvorfor er vi egentlig her i dag? Det vi har til felles, er at vi ser verdien av å gi ungene mulighet til å vokse og utvikle seg i nærhet til naturen. Vi setter spor. Jeg blir ydmyk og varm om hjertet av å tenke på det. 

Slik åpnet Ragnhild Finden, styreleder i Nettverk for natur- og gårdsbarnehager, årets NNG-konferanse. Torsdag og fredag denne uken samles i alt 60 deltagere fra 21 barnehager i nettverket for å få faglig påfyll. Både fra ulike foredragsholdere og hverandre. 

– Det er veldig viktig å ha gode pauser slik at folk får snakket sammen. Terskelen blir ofte litt høy for å gå bort og presentere seg, men tanken er at det skal være rom for å lære noe av hverandre og utveksle ideer. 

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Årets NNG- konferanse arrangeres på Sola i Stavanger, og samler i alt 60 deltagere.
Årets NNG- konferanse arrangeres på Sola i Stavanger, og samler i alt 60 deltagere.

70 medlemmer

Nettverk for natur- og gårdsbarnehager startet med ildsjel og lærer Trond Vidar Vedum ved det som nå er Høyskolen Innlandet mange år tilbake. Han var mentor for mange gårdsbarnehager på Østlandet og har holdt kurs for natur- og gårdsbarnehager i over ti år.  

– Da han gikk av med pensjon, oppfordret han oss til å starte et skikkelig nettverk.  

NASJONAL BARNEHAGEKONFERANSE FOR NATUR- OG GÅRDSINTERESSERTE BARNEHAGER, STAVANGER 19. OG 20. APRIL

På programmet: 

Jan Ingar Båtvik, førstelelektor ved lærerhøgskolen i Østfold, utnevnt til årets
inspirator på landsmøtet i PBL om motivasjon og betydningsopplevelser i nærmiljøet.

Dag Jørund Lønning, rektor ved Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling om Jordboka. 

Rasmus Kleppe, stipendiat ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved
Høgskolen i Oslo og Akershus om risikolek.

Tuula Skarstein, professor ved Universitetet i Stavanger om hvorfor
artskunnskap er viktig for bærekraftig utvikling.

Odd Erik Erikson fra Natur og
undervisning om hvordan engasjere barn ute i naturen.

Besøk til Soma gård naturbarnehage og Bogafjellbakken naturbarnehage.

Les mer om nettverket på deres egne hjemmesider.

Under årsmøtet i fjor satte nettverket et mål om 100 medlemmer i løpet av 2017. Det nådde de ikke. Nå er medlemstallet oppe i 70. Dette er andre år på rad nettverket arrangerer konferanse. 

– Potensialet er veldig stort, mye større enn det vi har klart å få tak i. Vi er rundt 400 naturbarnehager og 100 gårdsbarnehager her i landet. I starten kom det mange til, men vi må jobbe med å få folk til å se verdien i å sitte i et slikt nettverk. Vi jobber blant annet mye i styret med å samle kunnskap om de temaene vi er opptatt av, sier Finden.

I løpet av året har det også blitt etablert nettside og Facebook-sider, der styret håper medlemmene vil bidra med innhold til inspirasjon. 

– Hva er den viktigste årsaken til å samles i et slikt nettverk? 

– Ønsket om å ha noen å ringe til, og å ha et nettverk der vi er opptatt av det samme temaet. Vi er opptatt av å bruke naturen som pedagogisk arena. Vi vet jo at det er viktig, men ellers i sektoren er det noe som ofte blir litt nedprioritert. 

Bærekraftig utvikling

Temaene under årets konferanse er varierte, men helt sentralt er bærekraftig utvikling - som har fått sitt eget kapittel i den reviderte rammeplanen. I løpet av konferansens første dag var foredragene til både Jan Ingar Båtvik, Dag Jørund Lønning og Tuula Skarstein nært knyttet til bruk av naturen, mens Rasmus Kleppe snakket om forskning knyttet til risikolek - som også gjerne skjer utendørs. 

– Vi er veldig godt fornøyd med foredragsholderne, og deltagerne har vært aktive. Man vet jo aldri hvordan det blir når man jobber med en slik konferanse, men vi har fått mange gode innspill og tankevekkende foredrag, sier Finden når hun oppsummerer konferansens første dag. 

Barn fra Hanne´s Lekestue sørget for en fin og musikalsk start på konferansen.
Barn fra Hanne´s Lekestue sørget for en fin og musikalsk start på konferansen.

– Vi er mange som mener en oppvekst i nærhet til natur og dyr gir mening. Disse dagene handler om utfoldelse i naturen, og hvordan vi kan legge til rette på best mulig måte. 

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Skiller seg ut

I årsmeldingen til nettverket tar styret opp blant annet en sak der en av medlemsbarnehagene har fått beskjed fra kommunen om at de ikke anså kostnader til dyrehold som relevante kostnader i barnehageregnskapet. Et tema de fleste barnehager ikke trenger å forholde seg til. 

– Har natur- og gårdsbarnehagene mange slike utfordringer som skiller seg fra andre barnehager?

Dag Jørund Lønning, rektor ved Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling, har skrevet «Jordboka». Han var en av foredragsholderne under konferansen.
Dag Jørund Lønning, rektor ved Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling, har skrevet «Jordboka». Han var en av foredragsholderne under konferansen.

– Vi er jo ulike barnehager i nettverket, både kommunale, private barnehager tilknyttet konsern og små, enkeltstående barnehager. Vi vil gjerne tilby noe til alle, på tvers av eierskap og organisasjonsform. Men det er enkelte tema der natur- og gårdsbarnehagene skiller seg ut. Som for eksempel å få forståelse for at vi har andre typer kostnader enn mange andre barnehager, sier Finden. 

I morgen blir det en langt mer praktisk dag for deltagerne på konferansen. Da venter besøk i to barnehager og en utendørs leksjon i hvordan barna kan engasjeres ute i naturen. 

 

Powered by Labrador CMS