Øverst fra venstre: Bente Lund, daglig leder i Hammermo FUS barnehage på Lillehammer, Laila Haugen, daglig leder i ULNA-barnehagene og nestleder i PBL-styret, Randi Drolsum, styrer, Nerstad barnehage i Sigdal, Tore Hetland, daglig leder i Fanatunet barnehage i Bergen, Magnus Berge, pedgogisk leder Sjøskogbekken FUS barnehage i Trondheim og Tonje Kaugerud, leder i Enger barnehage i Sigdal.
Øverst fra venstre: Bente Lund, daglig leder i Hammermo FUS barnehage på Lillehammer, Laila Haugen, daglig leder i ULNA-barnehagene og nestleder i PBL-styret, Randi Drolsum, styrer, Nerstad barnehage i Sigdal, Tore Hetland, daglig leder i Fanatunet barnehage i Bergen, Magnus Berge, pedgogisk leder Sjøskogbekken FUS barnehage i Trondheim og Tonje Kaugerud, leder i Enger barnehage i Sigdal.

Ledelse i fokus: - Må henge med i svingene og holde hodet kaldt

De neste to dagene er rundt 300 barnehageledere samlet i Bodø, for å lære om stressmestring, å ta bedre beslutninger, omsorgstrøtthet - og hva som skal til for å bli årets barnehage.

Publisert

Som styreleder i PBL, Eirik Husby, påpekte da han ønsket velkommen: Etter et år der nesten halvparten av de private barnehagene gikk i minus, er det flere enn noen gang som er usikre på om barnehagen de leder har en framtid.

Samtidig er det ikke bare økonomi og rammevilkår som preger livet som barnehageleder i 2023.

- Vi må også hele tiden være bevisste på å gjøre en enda bedre jobb. Derfor gleder det meg veldig at så mange er her. Det er veldig nyttig å møte kolleger som kjenner på de samme tingene som en selv. Og det er fint å få nye perspektiver.

Magnus Berge, pedgogisk leder Sjøskogbekken FUS barnehage i Trondheim

Nettopp det gleder Magnus Berge seg til. Han er pedagogisk leder i fire avdeling store Sjøskogbekken FUS barnehage i Trondheim.

- Jeg gleder meg veldig til å høre Adrian Lund snakke om å bygge team. Det å evne å stå i profesjonelle konflikter som kan oppleves personlig, sier han, om lederkonferansens aller første innleder.

Under tittelen «Hvordan lage vinnerlag og skape arbeidsglede?» snakket Lund om nettopp det: Å inspirere til å gi det lille ekstra til sine medmennesker – først og fremst gjennom å våge å gå ut av komfortsonen ved å være seg selv nok, med de utfordringer og muligheter det fører med seg.

- Man jobber tett med folk, og det å kunne være en tydelig leder som står opp for barna, men som også tør å si fra for å kunne skape progresjon i teamet sitt, er viktig for meg, sier Berge.

Førstereis

Lederkonferansen har vært arrangert i en årrekke. For Randi Drolsum, styrer i tre avdeling store Nerstad barnehage i Sigdal er det første gang hun deltar.

Randi Drolsum, styrer, Nerstad barnehage i Sigdal

- Jeg ser av programmet at dette kommer til å bli veldig bra, sier hun.

- Hva mener du er det viktigste for en barnehageleder i 2023?

- Vi har en hektisk hverdag, og må være bevisst på det å ta vare på unger, foreldre og ansatte samtidig. Du må holde deg oppdatert. Det er en stressende hverdag og mye følge med på, så man må holde hodet kaldt! Og kunne stå i mange utfordringer samtidig.

Drolsum har reist til konferansen sammen med sambygding og kollega Tonje Kaugerud. Hun er leder i Enger barnehage i Sigdal, som er en liten en-avdelings barnehage.

Tonje Kaugerud, leder i Enger barnehage i Sigdal

- Det er så mange ting, men det viktigste… Det er litt vanskelig å svare på, sier hun til samme spørsmål.

- Men personalpolitikk er veldig viktig, og det å ha et godt samarbeid med foreldrene. Man må henge med i svingene, det er hele tiden mye som skjer, så man må hele tiden være veldig på, sier hun, og legger til at hun gleder seg til alle de ulike foredragene i det to dager lange programmet.

- Det er så variert. Man får litt av alt. Så det gleder jeg meg til.

Viktig kompetanse

Daglig leder Laila Haugen i ULNA-barnehagene ble ny nestleder i PBL under landsmøtet i vår.

Laila Haugen, daglig leder i ULNA-barnehagene og nestleder i PBL-styret

- Jeg gleder meg mest til å gå sammen med alle medlemsbarnehagene våre og småprate og bli bedre kjent - og høre hva som er viktig for dem nå med alt som skjer i sektoren. Og så gleder jeg meg til innholdet, og kåringen av årets barnehage.

- Hva mener du definerer det å være barnehageleder i 2023?

- At det er hektisk og mye som skjer. Da blir det viktig med høy kompetanse, og å ha fokus på å løfte kvalitetsbegrepet på alle områder.

- Hva er dine viktigste egenskaper som leder?

- Positivitet, energi, pågangsmot, og å få med personalet. For vi er et team, sammen.

Avgjørende tid

I velkomsttalen påpekte styrekollega Eirik Husby at sektoren er inne i den kanskje aller mest avgjørende tiden akkurat nå. I tillegg til at mange barnehager sliter med økonomien, blir barnekullene mindre - og endringene i rammevilkårene de siste årene har gjort framtiden usikker.

- Og vi blir enda mer usikre nå når vi venter på det nye finansieringssystemet. Noen av signalene som er kommet gir grunn til uro. Vi føler oss ikke trygg på at det som kommer vil sørge for likebehandling og legge til rette for mangfold og kvalitet, sier han.

Nettopp det mener også Tore Hetland, daglig leder i Fanatunet barnehage i Bergen kommer til å prege tilværelsen for barnehageledere også framover.

Tore Hetland, daglig leder i Fanatunet barnehage i Bergen

- Å fokusere på organisasjonskultur og å få verktøy til å håndtere de nye utfordringene, det som kommer både fra politisk og kommunalt hold, det kommer til å bli kjempeviktig framover.

- Er det vanskelig å nå fram til politikerne?

- Det er vanskelig, men det er også noe som kommer til å bli enda viktigere for morgendagens ledere. Men der er PBL en god støtte, påpeker han.

Hard retorikk

Bodø-ordfører Ida Pinnerød (Ap) stiller ikke til gjenvalg, men har fremdeles noen dager igjen på kontoret. Hun kastet glans over åpningen av lederkonferansen, og benyttet anledningen til å snakke om de til dels harde ordvekslingene som har preget barnehagediskusjonen i mange kommuner nå fram mot valget.

- Jeg håper retorikken blir bedre framover, og kanskje kan vi få slitt på det skarpe skillet mellom privat og offentlig. Men jeg er usikker på om vi får det til nå i innspurten. Men vi må ha trua, for en ting kan vi være helt enige om: Barnehageforliket har vært en suksess. I praksis har vi oppnådd full barnehagedekning, sier hun, og omtaler forliket som verdiskapning i praksis.

- Dere i private barnehager har vært og har fremdeles en sentral del i denne historien, og dere som sitter i salen har veldig mye å være stolte av.

Vanskelig å nå gjennom

Nettopp å synliggjøre de private barnehagenes rolle og funksjon i lokalsamfunnet mener Bente Lund, daglig leder i Hammermo FUS-barnehage på Lillehammer, blir en sentral del av oppgaven til barnehagelederen framover.

Bente Lund, daglig leder i Hammermo FUS barnehage på Lillehammer.

- Vi må jobbe for gode rammer, og å synliggjøre for politikerne hva vi strever med.

- Er det vanskelig å nå gjennom?

- Nå er det jo lokalpolitikk det handler om akkurat nå, og vi ser at de ikke helt forstår. De vet ikke hva vi snakker om, så det er spennende å møte dem og prøve å forklare dem hva rammene har å si for oss. Men ja, det er litt vanskelig å nå gjennom.

- Når det kommer til ledelse, hva tror du at du får mest utbytte av disse dagene?

- Stressmestring på 1-2-3… sier Lund og ler.

- Det kan hende det er det jeg får mest utbytte av, rent praktisk.

Powered by Labrador CMS