Marianne Amundsen Bergrud ledet i dag webinar for 1600 deltakere i PBL Mentor HMS - fra hjemmekontoret.
Marianne Amundsen Bergrud ledet i dag webinar for 1600 deltakere i PBL Mentor HMS - fra hjemmekontoret.

Webinar-boom: – Behovet for informasjon og kunnskap er stort

Med tusenvis av barnehageansatte på hjemmekontor, stiger etterspørselen etter påfyll av kompetanse. Flere steder jobbes det nå på spreng for å fylle på.

Publisert

– I går hadde vi et HMS-seminar i PBL Mentor for ansatte i barnehagene med rundt 1600 deltagere. Når vi har kjørt tilsvarende kurs tidligere, har det vært med rundt 100 deltagere. 

Det sier HMS-rådgiver og produkteier PBL Mentor HMS, Marianne Amundsen Bergrud. 

I likhet med svært mange andre jobber hun hjemmefra, fra kontoret i Bodø. Samtidig er hun vertskap for kurset sammen med Petrine Skog - fra Tverlandet like utenfor Bodø. Den tekniske gjennomføringen av kurset har base et annet sted i byen. 

– Hvordan har overgangen til en heldigital tilværelse vært for dere? 

– Vi er vant til å jobbe digitalt, til å kommunisere via Teams og å holde digitale møter, så det har gått veldig greit. Situasjonen har ikke hatt negativ påvirkning på utviklingen i avdelingen. Men i likhet med alle andre har vi vært nødt til å avlyse fysiske møter og kurs, sier Bergrud, og legger til: 

– Det at enkelte har barn hjemme, er jo også noe som kan være en utfordring i en hektisk arbeidshverdag. 

For det er ingen tvil om at dagene har vært travle: 

– Det har vært helt ekstremt travelt for oss som jobber med HMS. Vi merker at mange ute i barnehagene har tid til å jobbe med dette nå, og det er veldig positivt. Det er typisk et område som ikke alltid blir like hardt prioritert i det daglige. 

Bergrud har i likhet med resten av PBL hatt stor pågang fra barnehagene knyttet til situasjonen rundt spredningen av koronaviruset, samt tiltak for å hindre dette - og konsekvensene av stenging av barnehager. 

Webinaret i PBL Mentor HMS var i utgangspunktet planlagt og satt opp før koronakrisen satte landet på pause og ansatte på hjemmekontor. 

 – Det er litt overraskende at vi har så stor pågang, men veldig positivt. 

Stor etterspørsel

PBL har også merket stor etterspørsel etter kunnskap på andre områder.

– Samtidig som mange barnehager har mye å gjøre i forbindelse med det viktige arbeidet med å ha et tilbud for barn av foreldre med kritiske samfunnsfunksjoner og barn med særlig omsorgsbehov, er det også mange der ute som også ønsker å bruke denne perioden til faglig oppdatering og fordypning. PBL har gjort tilgjengelig en del innhold og har webinarer for medlemmene og sektoren mer eller mindre daglig. Vi opplever at det er veldig stor interesse for dette og vil fortløpende sette opp nye tilbud etter hvert som disse blir klare, sier kommunikasjonsdirektør Marius Iversen. 

I dag arrangerer PBL webinar om sårbare barn, i samarbeid med Stine Sofies stiftelse.

– Vi får mange henvendelser fra barnehager som er usikre på hvordan de skal håndtere barna som har en utfordrende hjemmesituasjon, og som ikke får gå i barnehagen. De samme henvendelsene vet vi at PBL også får. Derfor gikk vi sammen om å sette opp et webinar med dette som tema for å gi gode råd til ansatte i barnehagene, forteller Harald Dean og Ole Morten Mouridsen til pbl.no, og konkluderer med at den store påmeldingen viser at det er et stort behov for informasjon der ute. 

– På kort tid var det 3.000 deltakere som meldte seg. På grunn av begrensninger i webinarløsningen, måtte vi i første omgang sette en begrensning på 3.000 deltakere. Men vi vil sørge for å gjøre inneholder tilgjengelig for alle i etterkant, sier Iversen, som samtidig kommer med denne oppfordringen: 

– Situasjonen med stengte barnehager gir også noen muligheter som barnehagene og de ansatte bør benytte seg av. Blant annet er det mange som nå kan bruke tid på faglig fordypning på ulike områder. 

Les også: Er du bekymret for et barn? Dette kan du gjøre.

Ulike tema

May Liss Olsen Tobiassen, direktør for Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager.
May Liss Olsen Tobiassen, direktør for Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager.

Hos Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager (NKFB) jobbes det nå for fullt med å legge til rette for ulike kursopplegg. 

– Vi har i det siste jobbet med en del gratiskurs som formidles både gjennom PBL og NKFB. Tanken er at de kan være til hjelp  for barnehagene til å bruke tiden når de likevel har få barn i barnehagen  eller er hjemme. Vi kjører ut tre webinarer som kommer på nettsiden om ikke lenge. De omhandler digital praksis i barnehagen, fysisk aktivitet - viktig for psykisk og fysisk helse, samt et webinar om lek, sier direktør May Liss Tobiassen i kunnskapssenteret. 

Hun legger til at det i løpet av neste uke også vil komme et live-webinar om hvordan barnehagene kan jobbe med kompetanseheving selv om de er stengt - eller åpen med bare noen få barn. 

– Vi har også et par betalingskurs som skal avvikles i løpet av de to neste månedene. Nå ser vi på mulighetene for å kjøre disse som nettkurs.

Tidoblet trafikken

Doris Amland i Udir.
Doris Amland i Udir.

Utdanningsdirektoratet er blant dem som tilbyr ulike typer støttemateriell for barnehagene. Det er ettertraktet i disse dager.

– I perioden barnehagene har vært stengt ser vi om lag en tidobling i bruken av støttemateriell til rammeplanen på udir.no, sier Doris Amland i Udir, og legger til: 

–  Jeg satt akkurat i et møte med en gruppe av våre ansatte som jobber med å lage nye ressurser rettet mot ansatte i barnehagene. Vi snakket blant annet at dette kan være tiden for kompetanseheving. Det er jo gjerne slik at man i en normal arbeidshverdag er mer presset på tid, mens nå kan det være rom for å sette seg inn i ulike tema. 

– Vi har både filmer, webinarer og andre typer ressurser som ligger tilgjengelig på Udir.no. Dette støttemateriellet er knyttet opp mot temaene i rammeplan for barnehagen.

Amland sier ressursene til Udir er etterspurte, og at de stadig jobber med å lage ressurser knyttet til nye tema. 

– Nå er vi i gang med å undersøke hva barnehagene har mest behov for, sier Amland. 

– Et løft for veldig mange

Robert Ullmann, daglig leder i Kanvas.
Robert Ullmann, daglig leder i Kanvas.

Barnehagestiftelsen Kanvas er blant dem som benytter anledningen til å fylle på med kunnskap. Daglig leder Robert Ullmann forteller at de har rundt 900 ansatte som i dag jobber fra hjemmekontor. 

– Vi har jobbet mye for at de skal ha en meningsfylt arbeidshverdag. Vi jobber jo i en sektor som egentlig sjelden har nok tid til å gjøre nok forarbeid, nok planlegging eller nok faglig utvikling. Etter mange gode innspill fra våre ansatte har vår avdeling i Kanvas kompetanse laget en serie med arbeidspakker som man kan jobbe med - og en idébank der man kan dele idéer. Alt etter hvilke behov man har i de ulike barnehagene, sier han. 

Noe av det første barnehagestiftelsen tok tak i, var å sørge for at samtlige ansatte fikk opplæring i Microsoft Teams - som de ansatte nå bruker daglig. 

– På tross av situasjonen vi nå står i, har det vært veldig mye samhandling - både i form av møter og sosiale happenings. Vi er jo en sektor med folk som liker å leke og liker å le, så vi har også hatt både sosiale treff, ansatte som har arrangert quiz og Kahoot. Det er viktig å ikke miste. 

I tillegg benytter Kanvas anledningen til å fylle på med nødvendig kunnskap. 

– Vi har blant annet kjøpt undervisningsfilmer om Office 365, og et webinar som handler om bruk av Facebook for barnehagen. Behovet for denne opplæringen har vi kartlagt for lenge siden, men utrullingen av det skjer nå, før vi egentlig hadde planlagt det, sier Ullmann. 

– Så hele Kanvas får faktisk et faglig løft med dette? 

– Jeg tror rett og slett denne perioden kan bidra til et løft for veldig mange når det kommer til kompetanseheving og planlegging. 

Powered by Labrador CMS