DEBATT

Barnehagelærer og styrer Stian Kroken.
Barnehagelærer og styrer Stian Kroken.

– Engasjer deg!

– Vi trenger flere som står opp i kampen for å øke barnehagens status i samfunnet, skriver barnehagelærer Stian Kroken.

Publisert Sist oppdatert

Jeg har alltid følt at barnehageyrket ikke har den statusen det fortjener. Gjennom mine år i barnehagesektoren har jeg beholdt denne følelsen. Det provoserer meg kraftig når utenforstående omtaler barnehageyrket som enkelt, lite utfordrende og lite faglig. Det er feil, det kan ikke være sånn at «alle» kan jobbe i barnehage. Til det mener jeg kravene er for høye til en barnehageansatt. Hvis tidspress, lav bemanning, samarbeid, omsorg, lek, barn og aktiviteter gir deg dårlige vibrasjoner så er barnehageyrket feil for deg.

Barnehagene og samfunnet utvikler seg. Det er på mange måter samfunnet som omtaler og definerer barnehagen. Barnehagesektoren får stadig større oppmerksomhet. Etter mitt skjønn er barnehagen en sentral del av utdanningssektoren, og betydningen av barnehagens rolle i samfunnet har økt gradvis. Jeg mener det er viktig at sektoren er i medienes og landets politikere sitt søkelys. Barnehagesektoren blir utfordret og vi må se nærmere på innholdet i vårt arbeid. Hele barnehagesektoren har ansvar for å synliggjøre innholdet i barnehagen. For å gjøre dette må barnehageansatte bruke sin faglige- og yrkeskompetanse.

En annen viktig faktor er regjeringens satsning på kompetanseutvikling i alle ledd, fra assistenter til styrere. Dette utvikler barnehagen faglig og øker kvaliteten i barnehagens innhold. På den andre siden kan en barnehage med lite faglig innhold føre til at flinke og dyktige ansatte forlater sektoren. Kvaliteten i barnehagen blir dårligere som følge av dette. Men det er en balansegang mellom faglig innhold og den virkelige hverdagen på avdelingen. Styrere og eiere av barnehager har etter min mening en sentral rolle for å bygge gode rammer for struktur på avdelingen og faglig utvikling. Mange barnehageansatte blir ikke sendt på kurs fordi det går utover avdelingen og barnehagen. Det er viktig å benytte seg av de kursene som ganger deg og din barnehage, til gjengjeld får barnehagen tilbake inspirerte og mer kunnskapsrike ansatte.

Nå finnes det mer kunnskap blant folk om barnehagen, og forskning viser at barnehagen har stor betydning for de fleste barna. Derfor må vi tørre å stikke hodet frem og bruke stemmen. Vi kan ikke forvente at Kari og Ola Nordmann gir oss oppmerksomhet dersom sektoren holder munn. Denne snillismen og likegyldigheten må vi bytte ut med bruken av kunnskap, tydelighet og røst. Misforstå meg rett, det er mange barnehagefolk som engasjerer seg, men vi trenger flere som står opp i kampen for å øke barnehagens status i samfunnet.

I rekrutteringsarbeid, personalmøter og andre sammenhenger bør alle kunne forklare hvorfor barnehagen er viktig i utdanningsløpet og for barn. Alle må forstå sin egen rolle i barnehagen og hvor viktig du er for barnets utvikling. Med kunnskap, yrkeserfaring og refleksjoner må svarene tydeliggjøres – spesielt i møter med politikere, media, foresatte, venner og bekjente.

Akkurat nå har du som jobber i barnehagen en gyllen mulighet til å påvirke den nye rammeplanen som er ute til høring. Rammeplanen er selve livsverket til barnehagene, den ligger i bunn i alt vi gjør fordi den beskriver innholdet og arbeidet i barnehagen. Det er svært viktig at barnehageansatte deltar aktivt i prosessen med å utforme den endelige rammeplanen.

På sikt vil utenforstående gi oss den statusen barnehageyrket fortjener. Engasjer deg!

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS